خوش آمد گویی www.Pro3.ir

کشاورزی


هیدرولوژی چیست ؟   (بازدید:634)  (130بار دانلود )

تعداد صفحات 36 قیمت : رایگان تعداد نظرات : 0
بر اساس آخرین مطالعات تا کنون 5 میلیارد سال از عمر زمین می گذرد و شواهد نشان میدهد که آب از همان ابتدای تشکیل کره زمین نقش مهمی در تحول و قابل سکونت کردن آن به عنوان تنها سیاره قابل زیست داشته است . با تشکیل اقیانوسها و دریاها و تشکیل بخار از روی آنها و ایجاد ابر و بارندگی و به طور کلی گردش آب در طبیعت و جاری شده آب در رودخانه ها و بازگشت مجدد آن به طروق مختلف به اقیانوسها ، ابتدا زندگی اولیه با گیاهان و جانداران پست آغاز شد و سپس گیاهان و حیوانات عالی به وجود آمدند . پیوسته زمین که از سنگهای آذرین سرد شده تشکیل شده بود در اثر تماس با هوا و جو تحت تأثیر پدیده هوازدگی قرار گرفت و تغییرات همزمان آب ، دما و یخبندان باعث تکه تکه شدن سنگها شده و جاری شدن آبها ، آنها را جابه جا کرده و دشتهای وسیعی را که دارای پوشش خاک بودند به وجود آوردند . این پوشش خاکی همراه با آب قابل دسترس در طبیعت محیط مناسبی را برای رشد گیاهان فراهم شد و محیط مناسب برای زندگی بشر آماده و مهیا گردید . انسان های نخستین از آب تنها برای شرب استفاده می کردند و به تدریج با پیشرفت تمدن و گذشت زمان از آن برای گردش آسیاب ها ، کشاورزی و حمل ونقل نیز استفاده کرد.

ادامه موضوع

معرفي روش هاي كنترل آفات وبيوتكنولوژي   (بازدید:409)  (121بار دانلود )

تعداد صفحات :28 صفحه قیمت : رایگان تعداد نظرات : 0
طبيعت بي نهايت پيچيده است و غالباً این پيچيدگي بصورتي است كه ما نسبت به آن بطور وحشتناكي جاهل مانده ايم . درنتيجه هنگامي كه آگاهانه، يا ندانسته وتصادفي، تغييرات عمده اي درطبيعت به وجود مي آوريم مكانيسم هاي هومواستاتيك فوق العاده پيچيده را به صورتي دگرگون مي سازيم كه خود قادر به پيش بيني عواقب آن نيستيم. به همين دليل است كه گاه چيزهاي عجيب و غريبي اتفاق مي افتد

ادامه موضوع

آفات مرکبات   (بازدید:1216)  (162بار دانلود )

تعداد صفحات:56صفحه قیمت : رایگان تعداد نظرات : 0
آفات مرکبات شپشک آرد آلود جنوب Nipaecoccus viridishom در نواحی گرم و خشک خسارت بالایی ایجاد می کند ، دارای بدنی با رنگ قرمز تیره و به صورت بیضوی شکل ، زنده زا و در حدود 250 پوره تولید می کند ، هر نسل 50 روز زندگی می کند و این حشره چند نسلی بوده و در آب و هوای معتدله بی وقفه تولید مثل می کند.بر روی درخت لیمو ترش خسارت بسیار زیاد و جبران ناپذیری وارد می نماید. دارای بیش از چهار نسل در سال روش مبارزه : رها سازی کفشدوزک از گونه Cryptoleamus coccinellidae سپر دار زرد شرقی مر کبات Aonidiella orientalis در مناطق گرمسیر بوده ، و علاوه بر مرکبات به گیاهان علفی و درختچه های مثمر و غیر مثمر نیز حمله می کند.لیمو شیرین حساسترین و لیمو ترش نیمه حساس و ترنج ، نارنگی ، پرتقال و نارنج مقاوم می باشند. بیشتر روی برگ و میوه دیده شده و در دمای مناسب بسیار خسارت زا و در دمای زیر صفر فاقد فعالیت می باشد. دمای مناسب معمولاً وابسته به منطقه از اوایل فروردین تا اواخر فروردین می باشد. نسل اول و دوم روی برگ ، و نسل سوم ، چهارم و پنجم روی میوه ها زمستان گذرانی بهصورت ماده های کامل بر روی گل و میوه روش مبارزه : 1 – مراحل اول پورگی زنبور پارازیتوئید Encarsia aurantii 2 – کفشدوزک شکار چی معمولاً این آفت توسط دشمنان طبیعی به خوبی مهار می شود و نیازی به سموم شیمیایی نمی باشد ، هر چند وجود دشمنان طبیعی در منطقه مستلزم فراهم آوردن منطقه ای عاری از سموم شیمیایی و دارای ظرفیت های بالا جهت زندگی این حشرات مفید و تولید مثل آنان می باشد. سایر شپشک های زیان آور : 1. سپر دار قهوه ای مرکبات Chrysomphalus dictyospermi 2. سپر دار قرمز مرکبات Aonidiella aurantii 3. سپر دار واوی مرکبات Coccus Lepidoaphes beckii 4. شپشک نرم تن قهوه ای Hesperidum 5. سپر دار زرد مرکبات Aonidiella citrine 6. شپشک مومی Ceroplastes sinensis شپشک استرلیایی نام علمی : Icerya purchasi خسارت : حشره ای پلی فاز است که علاوه بر مرکبات به درختان زینتی مثل اقاقیا و طاووسی حمله می کند قدرت زاد و ولد سریع دارد. پوره سن اول به سرعت منتشر شده و خسارت آن به علت تغذیه شدید پوره ها و حشرات کامل از شیره گیاهی میباشد که با ترشح فراوان عسلک همراه است .

ادامه موضوع

بادام   (بازدید:531)  (138بار دانلود )

تعداد صفحات :124صفحه قیمت : رایگان تعداد نظرات : 0
مقدمه: بادام يكي از قديمي ترين درختاني است كه در مناطق سردسيري و نيمه سردسيري ايران كشت مي شود . بعضي از دانشمندان گياه شناس موطن اصلي بادام را به ايران نسبت مي دهند . فرض بر اين است كه خواستگاه اصلي بادام منطقه وسيعي از ايران و تاجيكستان و افغانستان تا غرب پاكستان بوده كه همراه كاروانها به فنيقيه و از آنجا به يونان و بعدها توسط يوناني ها به ساير بنادر درياي مديترانه انتقال و انتشار يافته است قريب دويست سال است كه بادام در نقاط مختلف حوزه مديترانه از طريق هسته تكثير شده و در اثر انتخاب طبيعي توده هاي مختلفي از بادام در نقاط مختلف جغرافيايي دنيا به وجود آمده و سازگار شده اند . به طور مثال توده بادام هاي اسفاكس در تونس طوري با طبيعت آنجا سازگار شده اند كه نيازي به سرما نداشته و نياز سرمايي را از بين خود حذف نموده اند به طور كلي مي توان گفت بادام بومي نقاط گرم و خشك آسياي غربي بوده و امروزه كشت آن در اسپانيا ،‌ ايتاليا ، ايران ،‌مراكش ،‌ پرتغال ، يونان و تركيه به طور وسيع معمول گرديده است . در دو دهه اخير شاهد افزايش توليد بادام در آمريكا نيز هستيم امروزه آن كشور يكي از صادر كنندگان عمده اين محصول به اروپا و ساير نقاط دنيا بوده و در سطح بين المللي ۴/۳ صادرات جهاني مغز بادام را در اختيار دارد .

ادامه موضوع

كاربرد ژنراتورهاي دو سو تغذيه در توربين هاي بادي   (بازدید:4523)  (3205بار دانلود )

تعداد صفحات :94صفحه قیمت : رایگان تعداد نظرات : 4
مقدمه گسترش روز افزون تولید برق از انرژي بادي و افزایش مزارع بادي در چند دهه اخیر از یکسو و بالطبع اثر رفتار نرمال و گذراي این واحدهاي تولید انرژي بر شبکه برق و بعضاً شبکه توزیع برق از سوي دیگر، لزوم شناخت اجزاي داخلی این واحدها و آرایشهاي مختلف آنها را، براي طراحی مناسب وبهینه چنین سیستمی در شرایط مختلف به وضوح نشان می دهد. توربین هاي بادي همان طور که میدانیم در دو نوع سرعت ثابت و سرعت متغیر به کار می روند . در نوع سرعت ثابت امکان تغییر1% سرعت روتور وجود دارد و بصورت مستقیم به شبکه متصل می شوند. در انواع سرعت ثابت اکثراً سرعت به نسبت فرکانس شبکه تثبیت می شود و ولتاژ متاثر از سرعت باد است یعنی نوسانات باد در عملکرد توربین و ولتاژ خروجی تاثیر گذار است . براي توربین هاي سرعت متغییر که ژنراتور توسط تجهیزات الکترونیک قدرت کنترل می شوند ، این امکان فراهم است که سرعت روتور کنترل شود .در این روش نوسانات توان که بوسیله تغییرات باد که ممکن است زیاد یا کم باشند بوسیله تغییر سرعت روتور مستهلک می شوند.

ادامه موضوع

تصفیه آب تهران   (بازدید:848)  (137بار دانلود )

تعداد صفحات:91صفحه قیمت : 10,000 تومان قیمت : رایگان تعداد نظرات : 0
مقدمه آب ماده‌اي فراوان در كره زمين است. به شكلهاي مختلفي همچون دريا، باران، رودخانه و ... ديده مي‌شود. آب در چرخه خود، مرتباً از حالتي به حالت ديگر تبديل مي‌شود اما از بين نمي‌رود. هر گونه حيات محتاج آب مي‌باشد، انسانها از آب آشاميدني استفاده مي‌كنند يعني آبي كه كيفيت آن مناسب سوخت و ساز بدن باشد. مجموعه عملياتي كه به منظور آماده كردن آب براي مصارف مورد نظر اجرا مي گردد، «تصفيه آب» و مجموعه تأسيسات و تجهيزاتي كه عمليات تصفيه آب را در بر مي گيرد «تصفيه‌خانه» ناميده مي‌شود بنابراين براي تهيه آبي مناسب براي شرب و مصارف عمومي شهري يك رشته عمليات در تصفيه‌خانه آب به اجرا گذارده مي‌شود تا آب دريافتي از منابع آب را با كيفيتي قابل قبول در چهارچوب استاندارد «آب آشاميدني» تحويل نمايد. آب آشاميدني استاندارد به طور كلي آبي است كه بيرنگ، بي‌بو و با طعم مطبوع و گوارا كه مصرف آن حتي در دراز مدت هم به لحاظ عاري بودن از مواد مضر، ضرري براي سلامتي مصرف كننده نداشته و خسارتي به تجهيزات انتقال، توزيع و مصرف وارد نياورد.

ادامه موضوع

آب ، گنج هزاره سوم   (بازدید:1799)  (159بار دانلود )

تعداد صفحات 4 صفحه قیمت : رایگان تعداد نظرات : 0
سازمان ملل روز جهانی آب در 22 مارس سال 2005 را شروع یک دهه جدید بینالمللی برای فعالیت در بخش آب عنوان کرد. به همین دلیل از سوی سازمان ملل متحد سالهای 2005 تا 2015 به عنوان دهه آب با شعار «آب برای زندگی» نامگذاری شد. با توجه به این موضوع پیشبینی می­شود دهه آینده «آب برای زنده ماندن» نامگذاری شود. چون با توجه به رشد میزان مصرف فعلی آب و همچنین کاهش منابع آبی و عدم توفیق در ایجاد منابع آبی جدید بیشک دهه آینده بحرانی با شدت و تهدید جدیتری را در جهان شاهد خواهیم بود، هر چند سازمان ملل امیدوار است که این دهه شانس دستیابی جهانب به اهداف مرتبط با آب و اهداف اعلامیه مربوط به هزاره را که در کنفرانس توسعه پایدار مطرح شده است، افزایش دهد.

ادامه موضوع

آب چیست؟   (بازدید:507)  (129بار دانلود )

تعداد صفحات 8 صفحه قیمت : رایگان تعداد نظرات : 0
همانطور که می دانیم آب منبعی حیاتی است وزندگی بدون آن امکان ندارد برای مثال اگرآب نبود محصولی به عمل نمی آمد اگر دقیق تربه مسأله نگاه کنیم هیچ موجودی به وجودنمی آمد اما باهمه ی اینها امکان پذیرند درتحقیق مطالبی درموردآب به خواننده گفته می شود وخواننده باخواندن این تحقیق مطالبی راجع وجوداب ازآغاز وپراکندگی آن ونوع آبها وحالت آنها چرخه ی آب آبهای معدنی وازهمه مهمترآب چیست آشنا می شود.

ادامه موضوع

آزمایش نفوذپذیری خاک   (بازدید:6910)  (2198بار دانلود )

قیمت : رایگان تعداد نظرات : 0
ضريب تراوايي خاكهاي درشت دانه را مي توان با استفاده از آزمايش نفوذپذيري با ارتفاع ثابت بدست آورد . در اين حالت خاك با تراكم مناسب در داخل استوانه مخصوص كه داراي سطح مقطع A مي باشد قرار داده شده و زير آن هم صفحه اي مشبك قرار دارد . اي خاك تحت جريان يكنواخت و قائمي كه فشاري ثابت دارد قرار مي گيرد . حجم آب جريان يافته و از خاك رد شده در واحد زمان يا Q اندازه گيري مي شود . با اندازه گيري اختلاف ارتفاع سطح آب در لوله هايي كه به جداره استوانه متصل مي باشند

ادامه موضوع

آزمایش نشست خاک   (بازدید:1249)  (337بار دانلود )

قیمت : رایگان تعداد نظرات : 0
هدف : تعيين ميزان فشردگي و خصوصيات تحكيم خاك مقدمه : تحكيم عبارت است از كاهش تدريجي حجم يك خاك اشباع با نفوذ پذيري كم در اثر زه كشي بخشي از آب حفره اي آن.عمل تحكيم تا زماني كه فشار آب حفره اي اضافي ، كه به علت افزايش تنش كل بوجود آمده است،كاملاً محو شود ادامه خواهد داشت ساده ترين حالت،حالت تحكيم يك بعدي است كه در آن تغيير شكل جانبي برابر صفر فرض مي شود.

ادامه موضوع

آزمایش سه محوری   (بازدید:706)  (176بار دانلود )

قیمت : رایگان تعداد نظرات : 0
هدف : تعيين مقاومت برشي خاك تئوري آزمايش : اين آزمايش متداولترين آزمايش مقاومت برشي است و براي هر نوع خاكي مناسب است . آزمايش سه محوري اين برتري را دارد كه طي آن شرايط زهكشي قابل كنترل است . براي انجام اين آزمايش معمولاً از نمونه هاي استوانه اي شكل ، كه نسبت طول به قطر آنها در حدود 2 مي باشد ، استفاده مي شود و نمونه ها بطوري كه در شكل ديده مي شود تحت تنش با حالت تقارن محوري قرار مي گيرند .

ادامه موضوع

آزمايش حد مايع و حد خميري خاك   (بازدید:1209)  (301بار دانلود )

تعداد صفحات 6صفحه قیمت : رایگان تعداد نظرات : 0
روشي كه براي بدست آوردن حد رواني در ايران متداولتر است ، استفاده از دستگاه كاساگراند مي باشد .اين دستگاه وسيله اي است مشتمل بر يك جام فلزي نسبتاً تخت كه به وسيله يك لولا به پايه اي متكي است . با اين وسيله مي توان جام را تا ارتفاع 10 ميليمتر بالا برد و سپس آنرا حول لولا روي كف دستگاه سقوط داد. براي انجام اين آزمايش قدري از نمونه خمير خاك در جام قرار داده مي شود و پس از قطع سطح آزاد آن ، بوسيله يك شيارزن ويژه شياري در وسط خمير خاك از لولا به طرف ديگر كشيده مي شود . با اين ترتيب نمونه به دو قسمت مساوي تقسيم شده است .

ادامه موضوع

آب معدنی طبیعی   (بازدید:556)  (137بار دانلود )

تعداد صفحات 15صفحه قیمت : رایگان تعداد نظرات : 0
استاندارد آب معدني طبيعي – ويژگيها نخستين بار در سال 1364 تهيه شد. اين استاندارد براساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي و تأييد كميسيون هاي مربوط براي اولين بار مورد تجديدنظر قرار گرفت و در چهارصد و هفتاد و هفتمين جلسه كميته ملي استاندارد خوراك و فرآورده هاي كشاورزي مورخ 14/11/83 تصويب شد. اينك اين استاندارد به استناد بند يك ماده 3 قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 1371 به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي شود. براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحولات و پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع، علوم و خدمات، استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح و تكميل اين استاندارد ارائه شود در تجديد نظر بعدي مورد توجه قرار خواهد گرفت

ادامه موضوع

تصفیه آب و فاضلاب   (بازدید:1293)  (175بار دانلود )

تعداد صفحات 11صفحه قیمت : رایگان تعداد نظرات : 0
در چگونگی انجام فرایندهای باز ساختی و تصفیه اب و همچنین قابل استفاده كردن فاضلاب های شهری و صنعتی طره ها و روشهای مفید تر و كم هزینه تر مورد توجه بیشتری واقع خواهد شد. این مایع بی رنگ یكی از خالص ترین مواد موجود در روی كره زمین و در عین حال از پیچیده ترین محلولهاست. تا دو دهه اخیر انرژی مهمترین سرمایه ملی كشور ها بود ولی اكنون یا بهتر است بگوییم در اینده ای نه چندان دور اب سرمایه ملی كشور ها خواهد شد. بنابراین توجه بیشتری از صنعت؛ ملت ؛ دولت و همه عناصر هر كشوری را به خود جلب خواهد كرد . در چگونگی انجام فرایندهای باز ساختی و تصفیه اب و همچنین قابل استفاده كردن فاضلاب های شهری و صنعتی طره ها و روشهای مفید تر و كم هزینه تر مورد توجه بیشتری واقع خواهد شد.

ادامه موضوع

آب در اسطوره   (بازدید:1098)  (159بار دانلود )

تعداد صفحات 8صفحه قیمت : رایگان تعداد نظرات : 0
يكي از مسائل خيلي مهم زندگي بشر، مسئله دسترسي به آب و روش‌هاي نگه‌داري و استفاده از آن بوده است. اين مسئله در روزگار غار ( دوران كهن سنگي و نو سنگي) حالت بسيار حادي داشته است. بشر آن قدر درگير مسائل مربوط به آب بود كه موفقيتش در ساختن ظروف سفالي ـ مانند معجزه‌اي ـ باعث دگرگوني در روش زندگي او شد. اما چندهزارسال زندگي سخت باعث شده بود كه موضوع آب به يكي از اصلي‌ترين دغدغه‌هاي ذهني انسان تبديل شود. به همين دليل بين ملت‌هاي تاريخي، داستان‌ها و افسانه‌هايي در مورد آب ساخته و پرداخته شد. تمام اين اسطوره‌ها مربوط به اهميت آب پاك و روش‌هاي استفاده از آن بود.

ادامه موضوع

كمبود آب بحران ۲۰۲۵   (بازدید:1388)  (6438بار دانلود )

تعداد صفحات25صفحه قیمت : 4,000 تومان قیمت : رایگان تعداد نظرات : 0
اختلافی كه بین استان های یزد و اصفهان بر سر سرچشمه رود زاینده رود رخ داد، موضوعی فراتر از یك اختلاف منطقه ای و بین استانی است و به یك بحران بزرگ ملی و فراتر از آن بین المللی مربوط است. براساس گزارش سازمان ملل در آینده ای نزدیك ۳۱ كشور جهان با كمبود آب مواجه خواهند شد و نام ایران به عنوان یكی از بزرگترین كشورهای درگیر بحران آب در آینده برده می شود.انتظار می رود تا سال ۲۰۲۵ بیش از دو سوم جمعیت جهان در شرایط كمبود جدی آب قرار بگیرند و یك سوم بقیه در شرایط كمیابی آب زندگی كنند. ۵۰ سال دیگر عربستان كاملاً از آب تهی خواهد شد. طلیعه بحران هم اینك در چین، آفریقا، هند، تایلند، مكزیك، مصر و ایران نمایان شده است. رودخانه های اصلی دنیا شامل نیل در مصر، گنگ در جنوب آسیا، رود خانه زرد چین و كلرادوی آمریكا به شدت تهدید می شوند. حتی ۳۳ رودخانه اصلی انگلیس اكنون كمتر از یك سوم آب دارند. كاهش آب رود دانوب نیز به صنعت گردشگری و ماهی گیری صدمه زده است.در ایران منبع اصلی آب بارش است كه به طور طبیعی سالانه ۲۵۲ میلی متر یا ۴۱۳ میلیارد متر مكعب است. این میزان یك سوم متوسط جهان (۸۳۱ میلی متر) و یك سوم آسیا ( ۷۳۲ میلی متر) است.

ادامه موضوع

کاربرد نانو در تکنولوژی و کشاورزی   (بازدید:1649)  (260بار دانلود )

تعداد صفحات 15 قیمت : رایگان تعداد نظرات : 0
ﻧﺎﻧﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻳﺎ کارﺑﺮد ﻓﻨﺎوري در ﻣﻘﻴﺎس اﺗﻢ و ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻳﻜﻲ از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي های ﻧﻮﻇﻬﻮر در ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ که ﺁﻳﻨﺪﻩ اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺧﻮاهد ﻧﻤﻮد. ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ داﻣﻨﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﻓﻨﺎوري ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺑﻮدﻩ و ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪهاي زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺸﺮ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار دهد. ﻧﺎﻧﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي کارﺑﺮدهاي زﻳﺎدي در ﺣﻮزﻩهاي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻏﺬا، دارو، ﺑﻬﺪاﺷﺖ، اﻧﺮژي، ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي کشاورزي دارد. در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ کارﺑﺮدهاي اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي در زﻣﻴﻨﻪ کشاورزي و ﻋﻠﻮم زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ارﺗﻘﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﮔﻴﺎهان و ﺣﻴﻮاﻧﺎت، اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﻴﺎهان، کاهش ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﺑﻬﺒﻮد کیفیت و ﻃﻌﻢ ﻏﺬاها، کاهش ﻣﺼﺮف ﻋﻠﻒ کشها و ﺁﻓﺖکشها ی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻏﻴﺮﻩ اﺷﺎرﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد .

ادامه موضوع

آبیاری قطره ای   (بازدید:898)  (190بار دانلود )

در 27 صفحه قیمت : رایگان تعداد نظرات : 0
سیستم آبیاری قطره ای عبارت است از شبکة وسیعی از لوله های معمولاً باریک که آب تصفیه شده را به خاک نزدیک گیاه هدایت می کند و طی آن ، آب با فشار کم از روزنه یا وسیله ای به نام گسیلنده از شبکه خارج و به صورت قطراتی در پای بوته ریخته می شود . آبیاری قطره ای تجارتی از اواسط دهه 1960 و بعد از پیدایش و وفور شیلنگها و ضمایم پلاستیکی ارزان قیمت آغاز شد .

ادامه موضوع