خوش آمد گویی www.Pro3.ir

کامپیوتر


لینوکس فارسی (linux Farsi)   (بازدید:679)  (144بار دانلود )

تعداد صفحات 74صفحه قیمت : رایگان تعداد نظرات : 2
يكي از مراحل محلی سازی نرم افزار ترجمه میباشد. در طرح ملي لينوكس فارسي نیز به این موضوع یعنی ترجمه باید پرداخته شود. با توجه به اينكه این پروژه فقط يك پروژه محلی سازی نیست و در كنار آن به فرهنگ سازی و آموزش نیز پرداخته میشود ترجمه را میتوان در سه بعد زیر پی گیری كرد: 1. ترجمه نرم افزار: این ترجمه شامل پیامها،2. منوها و متون موجود در نرم افزار میشود. 3. ترجمه مستندات كاربران: اعم از راهنما کاربران 4. ترجمه مستندات فنی : كه تمام مستندات فنی و آموزشی مورد نیاز توسعه دهندگان،5. مدیران سیستم و كاربران حرفه‌6. ای را در بر میگیرد. از سوی دیگر يكي از مسائل مهم در امر ترجمه متون فنی ایجاد يک ترجمه سلیس و قابل استفاده است. مهمترین مشکلاتی که در چنین ترجمه‌هایی به خصوص در فن‌آوريهاي جديد نظير فن‌آوری اطلاعات وجود دارد عبارتند از: 1. استفاده از واژههای معادل نامانوس 2. ناهمگوني ترجمه؛ یعنی استفاده از چند معادل برای يك عبارت 3. تداخل معنایی؛ یعنی استفاده از يك واژه برای چند مفهوم پروژه «واژه نامه مرجع برای ترجمه محیط لینوکس» گام نخست برای ترجمه نرم افزارهای رومیزی محیط لینوکس میباشد. از اهداف این پروژه میتوان به تسریع در امر ترجمه این محیط و همچنین رفع مشکلات فوق اشاره كرد. در اين پروژه تلاش شده است پس از جمع آوری، معادل‌های مصطلح مناسب برای اصطلاحات مورد استفاده در واسط کاربر نرم افزارهاي اين محيطها پیشنهاد گردد. در این گزارش پس از بررسی روش انجام کار به ارائه راهبردهایی که در انجام کار استفاده شده است اشاره گردیده است. سپس مراجع و منابع مورد استفاده بیان شده و در آخر نیز خروجی پروژه ضمیمه گردیده است.

ادامه موضوع

کامپیوتر   (بازدید:602)  (115بار دانلود )

تعدا صفحات43صفحه قیمت : رایگان تعداد نظرات : 0
با توجه به این که تکنولوژی انفورماتیک و مبانی کامپیوتر دو اصل مهم در دانش کامپیوتر هستند را در نظر داشته باشید : ١- علم رایانه ، از علوم به روز بر پایه زبان انگلیسی است. پس دانستن این زبان بسیار مهم ست. ٢- علم رایانه دایما" در حال جدیدتر شدن و بهنگام شدن است، پس سعی در تازه سازی معلومات خود داشته باشید. پس در هر مهارتی ، در زمینه های فنی آن مهارت و همچنین به روز رسانی اطلاعات خود تلاش کنید تا همیشه به روز و کارآمد باشید. بشر همواره در این فکر بوده که بتواند بار سنگین انجام کارهایی از جمله محاسبات را بر دوش وسیله ای مکانیکی قرار دهد و در این راستا به فکر ساخت وسایلی از قبیل چرتکه ، ماشین حساب و ... افتاد و در حال حاضر کامپیوترهای امروزی با پیشرفت تکنولوژی شکل تکامل یافته این ماشینها هستند.

ادامه موضوع