خوش آمد گویی www.Pro3.ir

جامعه شناسی


چرا غرب با وجود فساد همیشه در حال پیشرفت علمی است   (بازدید:334)  (115بار دانلود )

تعداد صفحات 20 قیمت : رایگان تعداد نظرات : 0
پیشرفتی که امروزه در غرب وجود دارد، اوّلاً پیشرفت در علم و صنعت و تکنولوژی بوده، نه در تمام جنبه های انسانی؛ ثانیاً غرب پیشرفت خود را مدیون تلاش و کوشش پیشینیان خویش است، نه ره آورد انسان غربی امروزی. دانشمندان بزرگی که در طی چندین قرن در جهان غرب با بهره گیری از آثار و نوشته های دانشمندان پیش از خود، قافله علم را به جلو راندند ، و امروزه به جهان غرب عرضه داشتند، انسان های غیر اخلاقی نبودند؛ یعنی اگر چه غرب امروزه با پیشرفت در علم و صنعت روبرو است، اما پیشرفت را مدیون انسان های تلاشگر و دانشمندان پیشین است و آن ها اهل فساد نبودند. حتی امروزه کسانی که در وادی دانش و کشف رموز هستی و اختراع قرار گرفته اند، کسانی نیستند که به دنبال جنبه های فساد آور در غرب بروند. مطمئناً دانش و کشف رموز هستی با صرف کردن عمر و وقت در فساد سازگاری ندارد. بسیاری از آنان به ارزش های اخلاقی احترام می گذارند. و چنین نیست که همه جهان غرب و مردم آن به فساد آلوده باشند. اگر غالباً با جنبه های فاسد آن روبرو هستیم، به این خاطر است که برای کشورهای دیگر این جنبه ها را بیشتر به نمایش می گذارند،

ادامه موضوع

فيمينيسم   (بازدید:466)  (128بار دانلود )

تعداد صفحات :27 صفحه قیمت : رایگان تعداد نظرات : 0
با توجه به گستردگي و تفاوت در جنبش فيمينيسم اينكه فردي خود را فيمينيست بنامد معناي مختلفي، همراه دارد. ولي واقعاً فيمينيسم يعني چه و فيمينيست كيست؟ اين سؤالي است كه بسياري از افراد به دنبال آن هستند. فيمينيسم جدا از معناي لفظي آن به معناي برابري جنسيتي است و برابري جنسيتي يعني برابري حقوق، مسئوليت ها و فرصت ها براي زنان و مردان و دختران و پسران برابري به اين معنا نيست كه زنان و مردان همانندند بلكه به اين معناست كه حقوق، مسئوليت ها و فرصت هاي زنان و مردان نبايد به اينكه آنان به هنگام تولد نر يا ماده به دنيا آمده اند ربطي داشته باشد. برابري جنسيتي اشاره مي كند كه گروههاي مختلف زنان و مردان با گرايشها و علاقه منديهاي، نيازها و اولويت هاي متفاوت وجود دارند و همه اين موارد بايد براي زنان و مردان صرف نظر از جنسيتشان به رسميت شناخته شود.

ادامه موضوع

نظام پارسونزي   (بازدید:491)  (0بار دانلود )

تعداد سفحات36صفحه قیمت : رایگان تعداد نظرات : 0
تالكوت پارسونز مشاركت زيادي در نظريه پردازي جامعه شناختي داشته است. حتي منتقدين او در اين مسئله توافق دارند، البته او منتقدين بسياري دارد پارسونز نظري را ارائه داد كه شايد از نظر همة ديدگاه هاي جديد فونكلسيوني درباره نظام هاي اجتماعي بسيار بحث انگيز باشد بحث درباره نظريه پارسونز را بايد با در نظر گرفتن آن به عنوان يك سنتز آغاز كرد. افكار پارسونز بر مبناي يك چارچوب نظري بسط يافت، اگر چه غالبا چسباندن انگ فونكلسيوني به كار او درست است. اما نبايد وي را هميشه رد اين مكتب يافت. خود او هم هيچگاه بر آن نبود كه نامش با مكتبي گره بخورد تحصيلات اوليه او در هنر و اقتصاد بود، استفاده اش از نظريه وبر، نمايانگر علاقه او به تاريخ اقتصادي است، به علاوه، از روانشناسي نيز بهره اي داشت. با اين وصف نظريه پارسونزي در خلال تكامل چهل ساله خود از منابع مختلف به سادگي دست چين نشده است. تك تك آثار نقش مهمي در اين زمينه داشته است، مضافا اين كه وي همزمان با يافن اجزاء طرحي براي وحدت بخشيدن آن ها به وجود آورد. معمولاً، اين طرح وحدت بخش را نظام پادوفزي مي نامند، و در اينجا عمدتا اين طرح مفهومي با اين نظرية الگو است كه مورت بحث قرار خواهد گرفت.

ادامه موضوع

هنجارها   (بازدید:585)  (147بار دانلود )

تعداد صفحات10صفحه قیمت : رایگان تعداد نظرات : 0
هنجار :در ادبیات فارسی به معنی راه و روش ، گشتن و گردیدن ، راه و بیشتر به معنی راه رسیدن به یک هدف آمده است . طرز ، قاعده و قانون نیز جزء معانی هنجار می باشد(دهخدا 1337 ، 47 ، ص 308) هر جامعه و یا گروه قواعد ، قوانین و آداب و رسوم خاصی برای ایجاد روابط با یکدیگر و انجام امور فردی و اجتماعی خود دارند که به آن "هنجار" می گویند.خرید و فروش ، سلام و احوال پرسی و آداب میهمانداری ، ازدواج . تقربیاً هرکاری که انسان انجام می دهد. و به طور مستقیم یا غیر مستقیم به دیگر انسانها مربوط می شود ، براساس یک نوع هنجار خاص است . به بیانی دیگر هنجار عبارست از :مقیاس و قاعده برای رفتا و تنظیم روابط ، که اکثریت از آن پیروی می کنند ، و عدم پیروی از آن ، مجازات در پی دارد.(صمدیان و میریان ، 1390 : 121) هنجار در اصطلاح دانش جامعه شناسی ، به یک الگوی رفتاری گفته می شود که روابط واکنش ها اجتماعی را تنظیم می کند . اکثریت جامعه خود را به آن یابند می دانند و در صورتی که شخصی آن را رعایت نکند، جامعه او را مجازات می کند

ادامه موضوع