خوش آمد گویی www.Pro3.ir

تگ : مراحل تهيه صورت مغایرات بانکی'


صورت مغایرت بانکی   (بازدید:853)  (356بار دانلود )

تعداد صفحات 22صفحه قیمت : رایگان تعداد نظرات : 0
وجوه نقد به عنوان یکی از دارایی های کلیدی شرکت در امور مالی شرکت نقش غیرقابل انکاری دارد و اعمال کنترل و نضارت برآن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.بخش عمده ای ازوجوه نقد شرکت معمولا در حساب بانکی شرکت نگهداری می شود وبخش قابل ملاحضه ای از معاملات نقدی شرکت از طریق حساب بانکی آن انجام می شود و به منظور رعایت اصل واقعیت وتطابق، به صورت مشخص یا نامشخص در مقاطع زمانی از دوره مالی با استفاده از یک ابزار حسابداری به نام صورت مغایرات بانکی نسبت به تعیین مانده واقعی حساب بانک اقدام میگردد. با توجه به وجود اختلاف نظر در خصوص نحوه تهیه و تنظیم صورت مغایرت بانکی در صدد بر آمدیم که روشی جهت تهیه و تنظیم صورت مغایرات بانکی ارائه نماییم تا ضمن استفاده از نظرات مدرسان و صاحبنضران محترم ، در صورت مورد تایید قرار گرفتن این روش ، استفاده از این روش را به د یگران نیز پیشنهاد نماییم.

ادامه موضوع