خوش آمد گویی www.Pro3.ir

شهرداری


شهرداری

تعداد صفحات84صفحه قیمت : رایگان معرفی به دوستان
با توجه به تنوع فعالیت ها در شهرداري شهرداري و حجم بالاي كار، نظارت در جهت بهره‌گيري مؤثر از تجهيزات و نيروهاي در خدمت دشوار مي‌باشد. علاوه بر آن با توجه به ماهیت خدمات رسانی شهرداری و ارتباط نزديك با مردم، كيفيت بالای سرويس‌دهي و رضايت شهروندان از خدمات ارائه شده، ملاك سنجش عملکرد شهرداری می باشد. اين سازمان با توجه به پتانسيل‌هاي موجود در فناوری روز و با كمك نيروي انساني متخصص و متعهد قادر بر اجراي بهتر امور روزمره و ارتقاء سطح كيفيت خدمات خواهد بود.
از سوی دیگر سازمانهای وابسته و زیر مجموعه شهرداری كه در حوزه‌های گوناگونی مانند خدمات موتوری، مدیریت پارکینگ‌ها، حمل ونقل و... فعالیت دارد، با استفاده از فناوري های نوین قادر خواهد بود که کنترل و مدیریت موثرتری بر روی امور داشته باشد و روند کار را در جهت بهبود اوضاع و جلب رضایت مردم پیش برد.
یکی از این فناوری ها که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است، فناوري شناسايي از طريق بسامد راديويي موسوم به "راديو شناسه" (Radio Frequency Identification – RFID) است که تحولي شگرف در شناسايي خودکار اشيا، و افراد به وجود آمده است. در اين مقاله این قناوری معرفی و سعي بر آن گرديده است تا كاربردهاي آن در شهرداری ذكر گردد. در ادامه روش شناسايي خودكار راديو شناسه توضيح و ساختار اين فناوري و اجزاي تشكيل دهنده آن به صورت مختصر بيان گرديده است. همچنين براي ديدي عميق‌تر از اين فناوري كاربردهاي كلي آن در زمينه‌هاي مختلف عنوان شده است. و در آخر كاربردهاي اين فناوري در شهرداري و عملكرد آن به صورت مختصر بيان گرديده است.
شهرداري:

شهرداري موسسه مستقل و عمومي است كه به منظور اداره امور محلي از قبيل عمران، آبادي، بهداشت شهر و تأمين رفاه و آسايش
اهالي شهر و بعنوان زيستگاهي مطلوب براي شهروندان تأسيس شده است و مردم در اداره اين امور مستقيما شركت و دخالت دارند.
شهرداري داراي شخصيت حقوقي، استقلال مالي و اداري است و از خود داراي اموال، بودجه، درآمد، حقوق، تكاليف مخصوص و متمايز از دولت است.                            
شوراي اسلامي شهر در قبال شهرداريها عهده‌دار تصميم‌گيريها و سياستگذاريهاي محلي است و داراي اختيارات وسيعي بوده و بعملكرد شهرداريها نيز مي‌بايست نظارت نمايد. وزارت كشور به نيابت از دولت در مورد شهرداريها كه يك نهاد مردمي است و خارج از شمول ارگان‌هاي دولتي قراردادر نظارت عاليه داشته و شهرداريها را در اجراي وظايف محوله ارشاد و راهنمايي مي‌نمايد. بطور كلي شهرداريها تحت نظر مردم اداره مي‌شوند و هدايت و راهبري دولت بصورت غير مستقيم اعمال مي گردد.
معرفی شهرداري( مشهد )                                                                  
طرح احداث ساختمان فعلي شهرداري كه توسط مهندسان آلماني و در چهار طبقه طراحي شده است به قبل از سال 1320 شمسي بر مي گردد، اما اجراي آن به دليل بروز پاره اي مسائل، با تعويض چند ساله، با احداث تدريجي زير زمين و طبقة همكف و اول آغاز شد. در سال 1332 (هـ . ش) محل شهرداري مشهد به ساختمان فعلي منتقل شد و سمت غربي ساختمان در قبال احداث طبقات دوم و سوم به مدت پنج سال توسط شهردار وقت (عبدالوهاب اقبال) به اداره كشاورزي واگذار گرديد. پس از گذشت 20 سال، حدود سال 1352 طبقات دوم و سوم شرقي بنا، توسط شركت ساختماني «مالون» و با نظارت «مهندس اَلستي» احداث گرديد.
ساختمان مذكور تا سال 1348 داراي 4646 مترمربع مساحت بود كه شهرداري با خريد منازل اطراف اقدام به توسعه بنا نمود. در حال حاضر عرصه ساختمان شهرداري 70/5915 مترمربع و مساحت اعيان هر طبقه 90/1877 مترمربع مي باشد و موقعيت زمين سه بر و نوع ساختمان اسكلت فلزي با نماي سنگ است


طرح  شهرداري(مشهد) 
طرح احداث ساختمان فعلي شهرداري كه توسط مهندسان آلماني و در چهار طبقه طراحي شده است به قبل از سال 1320 شمسي بر مي گردد، اما اجراي آن به دليل بروز پاره اي مسائل، با تعويض چند ساله، با احداث تدريجي زير زمين و طبقة همكف و اول آغاز شد. در سال 1332 (هـ . ش) محل شهرداري مشهد به ساختمان فعلي منتقل شد و سمت غربي ساختمان در قبال احداث طبقات دوم و سوم به مدت پنج سال توسط شهردار وقت (عبدالوهاب اقبال) به اداره كشاورزي واگذار گرديد. پس از گذشت 20 سال، حدود سال 1352 طبقات دوم و سوم شرقي بنا، توسط شركت ساختماني «مالون» و با نظارت «مهندس اَلستي» احداث گرديد. 
ساختمان مذكور تا سال 1348 داراي 4646 مترمربع مساحت بود كه شهرداري با خريد منازل اطراف اقدام به توسعه بنا نمود. در حال حاضر عرصه ساختمان شهرداري 70/5915 مترمربع و مساحت اعيان هر طبقه 90/1877 مترمربع مي باشد و موقعيت زمين سه بر و نوع ساختمان اسكلت فلزي با نماي سنگ است.

شرح وظایف شهردار ناحیه  
- دریافت سیاست ها و برنامه های مصوب شهرداری و برنامه ریزی جهت اجرای آنها 
- نظارت بر حسن رعایت قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها و دستورالعمل های واحدهای تحت سرپرستی 
- نظارت بر کار مدیران و کارکنان ناحیه و پیشنهاد پست ، تشویق و یا تنبیه کارکنان حسب ضوابط مربوط 
- نظارت بر جمع آوری ، مستند سازی و طبقه بندی کلیه اسناد و مدارک در خصوص تهیه گزارش عملکرد دوره ای از فعالیت های ناحیه جهت ارائه به مسئولین ذیربط 
- مدیریت ، کنترل و نظارت بر نحوه انجام طرح ها ، وظایف و فعالیت های واحدهای تابعه 
- نظارت بر انجام طرح تکریم ارباب رجوع در سطح ناحیه 
- کنترل و نظارت در تهیه و تنظیم بودجه سالیانه و پیشنهاد آن به معاون هماهنگی و برنامه ریزی منطقه 
- اقدام لازم به منظور انجام امور خدمات شهری نظیر رفت و روب ، زیباسازی ، فضای سبز و ... ساخت و ساز ، امور فنی و عمرانی ، امور حمل و نقل و ترافیک و امور مالی و اداری ناحیه در چارچوب وظایف و دستورالعملهای صادره و نظارت بر فعالیت کلیه پیمانکاران در سطح ناحیه 
- ارتباط مستمر با شهردار منطقه و معاونتهای ایشان جهت هماهنگی و اخذ دستورالعملهای مورد نیاز 
- اطلاع رسانی مناسب و قابل دسترس برای ارتقاء سطح آگاهی عمومی در خصوص عملکرد ناحیه و شهرداری و حقوق شهروندی با هماهنگی و همکاری واحدهای ذیربط در ناحیه 
- انجام اقدامات لازم برای جذب و جلب مشارکت اجتماعی و همکاری ساکنان ناحیه در تحقیق اهداف شهرداری برای داشتن شهری سالم و ایمن با هماهنگی و همکاری واحدهای ذیربط 
- همکاری و مساعدت با نهادهای عمومی و مردمی نظیر مساجد ، بسیج ، مراکز و موسسات خیریه ، کانون های فرهنگی ، هنری و ... و ارتباط مداوم و مستمر با شورایاران در چارچوب دستورالعمل های صادره 
- ایجاد هماهنگی های لازم بین واحدهای تابعه ناحیه و سایر واحدهای منطقه 
- ابلاغ دستورالعمل ها و بخشنامه ها به واحدهای تابعه 
- ترتیب و انجام گشتهای مستمر میدانی ، جهت کنترل و نظارت امور در سطح ناحیه 
- انجام اقدامات لازم به منظور حفظ و اداره دارایی ها و اموال ناحیه و پیش بینی و اقدام لازم به منظور تأمین نیازمندیهای واحدهای تابعه 
- اقدام لازم به منظور پیش بینی و آمادگی مقابله با حوادث غیر مترقبه طبیعی و غیر طبیعی با هماهنگی و همکاری واحدهای ذیربط در چارچوب طرح ها و دستور العمل های ابلاغی 
- صدور دستور جلوگیری از ایجاد و تأسیس صنایع و مشاغل آلاینده ، مزاحم ، مضر و خطر ناک در سطح ناحیه ، همکاری و انجام اقدامات لازم به منظور ساماندهی و انتقال صنایع آلاینده و مزاحم به خارج از شهر با رعایت مقررات و دستورالعمل های صادره و با هماهنگی واحدهای ذیربط در سطح ناحیه 
- بررسی و شناسایی تهدیدها ، فرصت ها ، نقاط قوت و ضعف ناحیه ، و ارائه راه حل های مناسب 
- بررسی ، نظارت و انجام درخواستهای شهروندان و اقدام سریع و به موقع در این خصوص حسب قوانین و مقررات 
- انجام سایر امور حسب وظایف در چارچوب قوانین و مقررات که از سوی مقام مافوق ارجاع یا ابلاغ می گردد 

141 بار دانلود دانلود
قیمت : رایگان


مشابه ها

نظر کاربران


ارسال پیام
 
  
 
 
کد را وارد کنید