خوش آمد گویی www.Pro3.ir

معرفی آر . یو . پی (RUP)


معرفی آر . یو . پی (RUP)

445 صفحه قیمت : رایگان معرفی به دوستان
در این کتاب به موضوع چرایی و منشا آر.یو.پی اختصاص داده ایم.بخش های بعدی کتاب ، به بررسی چیستی آر.یو.پی اختصاص یافته است.موضوع چگونگی بکارگیری آر.یو.پی بسیار مفصل تر از آن بود که در قالب همین کتاب آن را مطرح نماییم.لذا در نوشته ی ، چگونگی بکارگیری آر.یو.پی را به تفصیل بیان نموده ایم.
بخش اول.به بیان برخی مقدمات از جمله مفاهیم کلیدی مهندس نرم افزار، آمار هایی از وضعیت موفقیت و عدم موفقیت پروژه های نرم افزاری ، بررسی برخی نشانه های شکست (در فصل اول) و نیز معرفی راهکار و تجارب (در فصل دوم) اختصاص دارد.
بخش دوم. به معرفی تعاریف و مفاهیم کلیدی مرتبط با آر.یو.پی و نیز ویژگی کلیدی آن (فصل چهارم)اختصاص دارد.
بخش سوم.دارای پنج فصل است که به ترتیب به معرفی چرخه ی تولید فراورده از منظر آر.یو.پی ، معرفی اهداف و ویژگی اول فاز (فاز آغازین) معرفی اهداف و ویژگی های دومین فاز(فاز معماری)، معرفی اهداف و ویژگی های سومین فاز ( فاز ساخت) و معرفی و ویژگی های آخرین فاز از چرخه ی تولید ( یعنی فاز انتقال)اختصاص یافته است.
بخش چهار.در قالب ده فصل به ترتیب به معرفی ساختار محتوایی (استاتیک)فرایند تولید ، دیسیپلین مدیریت پروژه ، مدل سازی سازمان ، نیازمندی ها ، تحلیل و طراحی ، پیاده سازی ، تست و استقرار،محیط و مدیریت پیکربندی و تغییرات اختصاص یافته است.
175 بار دانلود دانلود
قیمت : رایگان


مشابه ها

نظر کاربران

  • فرجام در تاریخ 1393/2/27 در وقت 0:0:0 عالی بود.مرسی مهندس

ارسال پیام
 
  
 
 
کد را وارد کنید