خوش آمد گویی www.Pro3.ir

الگوریتم جستجوی گرانشی کارآمد برای طراح بهینه دیوارهای حائل


الگوریتم جستجوی گرانشی کارآمد برای طراح بهینه دیوارهای حائل

تعداد صفحات 21صفحه قیمت : 5,000 تومان قیمت : رایگان معرفی به دوستان
در این مقاله یک نسخه جدید از الگوریتم جستجوی گرانشی بر اساس یادگیری معکوس محوری (OBGSA) برای طراحی بهینه دیوارهای حائل بتونی معرفی وبه کار گرفته می شود .الگوریتم جدید از مفهوم یادگیری معکوس محوری برای ایجاد جمعیت اولیه وبه روزدرآوری موفقیت عوامل در طول فرایند بهینه سازی استفاده میکند .این الگوریتم برای کمینه سازی سه تابع هدف شامل وزن،هزینه وانتشار CO_2  ساختار حائل در معرض شرایط ژئوتکنیکی وساختمانی استفاده میگردد مقایسه اجرایی الگوریتم های OBGSA جدید وGSAکلاسیک بر اساس یک تناسب از 5تابع معروف ومبناء سرعت بیشتر همگرای وتوانایی بهتر جستجوی OBGSA برای بهینه سازی عددی را بیان می کنند بعلاوه پایانی کارآیی الگوریتم پیشنهاد شد وبرای بهینه سازی ساختارهای حائل با توجه به دو مثال طراحی دیوارهای حائل بررسی می گردند .آزمایشات عددی بیان می کنند الگوریتم جدید دارای دقت اعتبار واثبات بالایی بوده والگوریتم اصلی وبعضی روشهای دیگر را زیاد اجرا می کند.
984 بار دانلود دانلود
قیمت : 5,000 تومان قیمت : رایگان

برچسب ها :

هوش مصنوعی،


مشابه ها

نظر کاربران


ارسال پیام
 
  
 
 
کد را وارد کنید