خوش آمد گویی www.Pro3.ir

آزمایش نشست خاک


آزمایش نشست خاک

قیمت : رایگان معرفی به دوستان
آزمايش نشست خاك  Consolidation Test 

هدف : تعيين ميزان فشردگي و خصوصيات تحكيم خاك 
مقدمه : تحكيم عبارت است از كاهش تدريجي حجم يك خاك اشباع با نفوذ پذيري كم در اثر زه كشي بخشي از آب حفره اي آن.عمل تحكيم تا زماني كه فشار آب حفره اي اضافي ، كه به علت افزايش تنش كل بوجود آمده است،كاملاً محو شود ادامه خواهد داشت ساده ترين حالت،حالت تحكيم يك بعدي است كه در آن  تغيير شكل جانبي برابر صفر فرض مي شود.عمل تورم كه عكس تحكيم مي باشد عبارت است از افزايش تدريجي حجم خاك در اثر جذب آب حفره اي و يا به عبارت بهتر افزايش حجم آب حفره اي .
نشست در اثر تحكيم تغيير مكان قائم سطح است كه به تغيير حجم خاك در مراحل مختلف تحكيم مرتبط مي شود . به عنوان مثال نشست در اثر تحكيم در حالتي كه بنايي در روي يك لايه رس اشباع شده ساخته شود و يا سطح سفره آب به طور دائمي در يك لايه اي كه بر روي يك لايه رس قرار داشته باشد پايين آورده شود ، پديدار مي شود . از سوي ديگر هرگاه در يك رس اشباع شده گود برداري انجام شود كف محل گود برداري شده به سبب تورم رس باد خواهد كرد .
به تعبيه فشار سنج هاي آب مي توان تغييرات فشار آب حفره اي را بر حسب زمان ثبت كرد و عمل تحكيم را در محل مورد بررسي قرار داد . ميزان نشست را مي توان با اندازه گيري و ثبت رقوم نقاط مرجع مناسب بر روي يك بنا و يا در زمين بدست آورد . اين امر مستلزم نعيين رقوم نقاط به طور دقيق است و بايد از يك پايه ثابتي كه در معرض كوچكترين نشستي نباشد استفاده كرد 
339 بار دانلود دانلود
قیمت : رایگان


مشابه ها

نظر کاربران


ارسال پیام
 
  
 
 
کد را وارد کنید