خوش آمد گویی www.Pro3.ir

آموزش LINQ


آموزش LINQ

قیمت : رایگان معرفی به دوستان
بعد از دو دهه ، علم کامپیوتر به نقطه محکم در تکامل تکنولوژی برنامه نویسی شی گرا (OO) دست یافته است.امروز برنامه نویسان از ویژگی های جدید مانند کلاس ها ، متد ها ، اشیا استفاده می کنند.با نگاه به نسل حاضر و بعدی تکنولوژی ها ، مشهود است که اتفاق بزرگ بعدی در تکنولوژی برنامه نویسی کاهش پیچیدگی دستیابی و یکپارچگی اطلاعات است که طبیعتا با تکنولوژی OO تعریف نشده است.رایجترنی منابع اطلاعات غیر شی گرایی پایگاه داده های داده ارتباطی و سندهای XML هستند.
.Net Language-Integrated Query  یک جستجو (query) یک ویژگی یکپارچه و جامع (integrated) از زبانهای برنامه نویسی توسعه دهنده (مانند C# و visual basic) می باشد.Language - integrated Query  به عبارات جستجو اجازه می دهد تا از Metadata غنی ، کنترل گرامر در زمان کامپایل ، استفاده از انواع داده ای ایستا و intelliSense (که قبلا برای کد های دستوری در دسترس بود)سود ببرند.Language - integrated همچنین به یک جستجو اجازه استفاده از تمام اطلاعات موجود در حافظه را می دهد، نه فقط اطلاعات وارد شده از منابع خارجی. 
.Net Language-Integrated Query  مجموعه ای از اپراتور های استاندارد جستجو نظیر اپراتور های پیمایش ، فیلتر و نقشه کشی فراهم آورده است ، تا همچنان به همان شیوه شهودی که زبان های برنامه نویسی Net-base  از آنها استفاده می کنند.بیان شوند.اپراتور های جستجوی استاندارد به جستجوها اجازه می دهند تا از تمام اطلاعات که برپایه اینترفیس IEnuerable استفاده کنند.LINQ به third-Party  ها کمک کرده تا اپراتور استاندارد جستجو را با دامنه ی ویژه از اپراتور های Domain-specific که مطابق با هدف های دامنه ای یا تکنولوژی است بکار ببریم.
135 بار دانلود دانلود
قیمت : رایگان


مشابه ها

نظر کاربران


ارسال پیام
 
  
 
 
کد را وارد کنید