خوش آمد گویی www.Pro3.ir

آزمایش تامسون


آزمایش تامسون

تعداد صفحات 9صفحه قیمت : رایگان معرفی به دوستان
در آزمايش تامسون از اثر ميدان الكتريكي و ميدان مغناطيسي استفاده شده است. دستگاهي كه در اين آزمايش مورد استفاده قرار گرفته است از قسمتهاي زير تشكيل شده است: 
الف ) اطاق يونش كه در حقيقت چشمه تهيه الكترون با سرعت معين مي باشد بين كاتد و آند قرار گرفته است. در اين قسمت در اثر تخليه الكتريكي درون گاز ذرات كاتدي ( الكترون ) بوجود آمده بطرف قطب مثبت حركت مي كنند و با سرعت معيني از منفذي كه روي آند تعبيه شده گذشته وارد قسمت دوم مي شود. اگر بار الكتريكي q  تحت تاثير يك ميدان الكتريكي بشدت E  قرار گيرد، نيروييكه از طرف ميدان بر اين بار الكتريكي وارد مي شود

148 بار دانلود دانلود
قیمت : رایگان

برچسب ها :

آزمایش تامسون،


مشابه ها

نظر کاربران


ارسال پیام
 
  
 
 
کد را وارد کنید