خوش آمد گویی www.Pro3.ir

کارایی مدل تعالی سازمانی


کارایی مدل تعالی سازمانی

تعدا صفحات 43صفحه قیمت : رایگان معرفی به دوستان
با توجه به گسترش بازار و حذف مرزهای تجاری و نهایتا جهانی شدن بازارها ، سازمانها و تولید کنندگانی خواهند بود که از توان رقابتی بالایی برخوردار باشند و در شاخص های کیفیت ،تحول ، قیمت و قابلیت اطمینان نسبت به سایر رقبا رتبه بالاتری کسب نمایند. لذا با چنین وضعیتی سازمانها مجبور می شوند تا کیفیت برتر و تعالی را به عنوان استراتژی خود با هدف دستیابی به فواید رقابتی که همانا کسب وفاداری مشتری است ، برگزینند.( مه پیکرویاری 1382 :4 ).
 در این راستا ، مطالعات متعددی در زمینه شناسایی و اشاعه عوامل کلیدی موفقیت سازمانها
به منظور بهبود عملکرد انها صورت گرفت که جوایز ملی کیفیت و مدل سرامدی کسب و کار
 و سازمانی حاصل این مطالعات و تحقیقات است. اگر چه مدلهای      EFQMدمینگ ، بالدریج و
 معروفترین مدلهای سرامدی کسب و کار هستند ولی مدلهای خاص EFQMدمینگ- بالدریج و 
دیگری در کشورهای دیگر توسعه داده شده که از مدلهای فوق الذکر الهام گرفته است.
تعریف تعالی سازمانی:
مدل تعالی؛ ساختار مدیریتی است که با تکیه بر اصول و مفاهیم اساسی و توجه داشتن به معیارهای اصلی مدیریت کیفیت فراگیر و سیستم خودارزیابی موجبات پیشرفت و بهسازی را فراهم می کند.
مدل تعالی ؛ ابزاری جهت سنجش میزان استقرار سیستم ها در سازمان و خودارزیابی و راهنمایی است که مسیر فعالیت مدیران را برای بهبود عملکرد شناسایی و تعیین می کند . بنابراین پیام کلیدی مدل تعالی متکی بر پاسخ دادن به دو سوال است که چگونه این مدل بعنوان یک ساختار مدیریتی مناسب و منطقی شناسایی می شود و چه کسانی می توانند در این زنجیر ارتباط و تعاملات نقش اساسی را ایفا کند . سطح اول این مدل اهداف کلی و در سطح بعدی اهداف کلی به درجات و مقیاسهای کمی و قابل اندازه گیری تجزیه و تبدیل می شود. ( سایت مدیریت بازرگانی ؛ دهقان )
تاریخچه مدلهای تعالی سازمانی :
 اقای دکترUnion of japances scientists and engieneers در سال 1950 موسسه  
ادوارد دمینگ را برای انجام سخنرانیهای مختلفی در زمینه کیفیت به ژاپن دعوت نمود و در سال 1951 این موسسه به پاس خدمات دکتر دمینگ در زمینه کیفیت جایزه ای به نام ایشان بنیان نهاد. مدلی که جایزه دمینگ بر اساس ان تهیه گردید و از دهه پنجاه میلادی در ژاپن به اجرا درامد عمدتا بر کیفیت محصولات و روشهای کنترل کیفی استوار است به بیان دیگر مدل جایزه دمینگ بر این اصل استوار است که برای تولید محصولات و خدمات با کیفیت بالا نیاز به هماهنگی همه جانبه و فراگیر در سطح سازمان است . این مدل نگرش جدیدی در بحث کیفیت ایجاد کرد و همین تفکر نگرش فراگیر منجر به ظهورکنترل کیفیت در دهه 60 میلادی گردید. مدیریت کیفیت فراگیر روشی است برای مدیریت و اداره سازمان جهت تعیین کیفیت با مشارکت همه اعضای سازمان که از طریق جلب رضایت مشتری و تامین منافع همه ذینفعان بدست می اید . موفقیت ژاپن در بکارگیری روشهای علمی کسب وکار تهدیدی جدی برای شرکت های امریکایی ایجاد کرد بطوریکه در دهه 80 بسیاری از انها با واگذار کردن بازار به رقبای ژاپنی در استانه ورشکستگی قرار گرفتند این تهدیدات منجر گردید که شرکتهای غربی در روشهای کسب و کار خود تجدید نظر کرده و مدیریت کیفیت فراگیر را بطور گسترده بکار گیرند.

153 بار دانلود دانلود
قیمت : رایگان


مشابه ها

نظر کاربران


ارسال پیام
 
  
 
 
کد را وارد کنید