خوش آمد گویی www.Pro3.ir

آلبرت انشتين


آلبرت انشتين

تعداد صفحات 9صفحه قیمت : رایگان معرفی به دوستان
آلبرت انشتين در چهاردهم مارس 1879 درشهر اولم آلمان به دنيا آمد .او پسراول از دو پسر خانواده بود . خانواده درسال بعد به شهر مونيخ كه درآن پدروعمويش يعقوب يك كارگاه مهندسي برق داير كرده بودند نقل مكان كرد ، يكسال پس از آن دختري به نام ماريا ن يز درخانواده به دنيا آمد . خانواده ي آنهابا فرهنگ ، كتاب دوست و دوستدار موسيقي بود وبه داشتن شيوه هاي فكري ليبرال وبه دور از خشك انديشي مباهات ميكرد . پيش ازانكه اينشتين به مدرسه برود واقعه اي رخ داد كه اورا دگرگون كرد به گفته ي خود او بچه چهار يا پنج
ساله اي كه بودم پدروم به من يك قطب نما نشان داد كه از مشاهده آن احساس ديدن يك معجزه را كردم . دروراي اعماق ان گونه اشياء بايد چيزهايي نهفته ميبود . آلبرت كوچولو به هيچ وجه كودك عجوبه اي نبود وحتي مدت زيادي طول كشيد تا سخن گفتن آموخت به طوري كه پدر و مادرش وح شت زده شدند كه مبادا فرزندشان ناقص وغير عادي باشد ، اما بالاخره شروع به حرف زدن كرد، ولي غالباً ساكت وخاموش بود و هرگز بازيهاي عادي را كه مابين كودكان انجام ميگرفت وموجب سرگرمي كودك ومحبت في مابين ميشود را دوست نداشت .
آلبرت مرتباً وهرسال از پس سال ديگر ط بق تعاليم كاتوليك تحصيل كرد و ازآن لذت فراوان برد و حتي درمواردي از دروس كه به شرعيات و قوانين مذهبي كاتوليك بستگي داشت چنان قوي شد كه ميتوانست در هر مورد كه همشاگردانش قادر نبودند به سئوالهاي معلم جواب دهند ، او به آنها كمك ميكرد . اينشتين در شش سالگي وا رد مدرسه شد . او گرچه آبش با معلمان ابتدايي خود دريك جوي نمي رفت در آنجا عملكرد آموزشي خوبي داشت . 
154 بار دانلود دانلود
قیمت : رایگان

برچسب ها :

آلبرت انشتین،


مشابه ها

نظر کاربران


ارسال پیام
 
  
 
 
کد را وارد کنید