خوش آمد گویی www.Pro3.ir

سخنان ویلیام شکسپیر


سخنان ویلیام شکسپیر

تعداد صفحات 17صفحه قیمت : رایگان معرفی به دوستان
من وقت را هدر دادم و اکنون اوست که مرا هدر می دهد.ویلیام شکسپیر
ای جسارت! دوست من باش.ویلیام شکسپیر
دوستی نعمت گرانبهائی است ،خوشبختی رادوبرابر می کندوبه بدبختی تخفیف میدهد. ویلیام شکسپیر
اگر كسی را دوست داری رهایش كن سوی تو برگشت از آن توست و اگر برنگشت از اول برای تو نبوده . ویلیام شکسپیر
از بزرگی نترس؛ بعضی بزرگ زاده می¬شوند، برخی بزرگی را به دست می آورند و بعضی بزرگی را به دامانشان می اندازند. ویلیام شکسپیر
آه که دروغ چه چهره زیبایی دارد. ویلیام شکسپیر
به  لب¬هایت خوار و خفیف کردن نیاموز که برای بوسیدن آفریده شده¬اند. ویلیام شکسپیر
خدا به تو یک صورت داده است و تو از آن صورت دیگری ساخته ای. ویلیام شکسپیر
 

141 بار دانلود دانلود
قیمت : رایگان


مشابه ها

نظر کاربران


ارسال پیام
 
  
 
 
کد را وارد کنید