خوش آمد گویی www.Pro3.ir

ترفند های کنترلر DetailsView در ASP.Net


ترفند های کنترلر DetailsView در ASP.Net

50 ترفند قیمت : رایگان معرفی به دوستان
یکی از کنترلر های پر کاربرد در Asp.net برای نمایش اطلاعات از دیتابیس کنترلر DetailsView می باشد که در این فایل چندین ترفند کار با آن بصورت تصویری وجود دارد.
از جمله
ASP_DetailsView_DataFormat 
ASP_DetailsView_EditTemplates 
 DetailsView_AutoEdit 
ASP_DetailsView_EmptyData
ASP_DetailsView_EMptyDataTemplate
ASP_DetailsView_FieldOrder
ASP_DetailsView_Visible
ASPDetailsView_EnablePaging
ASPDetailsView_SorryNoData
ConfigureDataSource
DetailsView_AddTemplate
DetailsView_AddTemplate2
DetailsView_AJAX
DetailsView_AllowPaging
DetailsView_AutoEdit
DetailsView_dateTime
DetailsView_editDataBindings
DetailsView_EditDataBindings2
DetailsView_EditFields
DetailsView_EditFIelds2
DetailsView_Editing
DetailsView_editItemTemplate
DetailsView_EditItemTemplate2
DetailsView_EditTemplates2
DetailsView_EnableEditing
DetailsView_enablePagingCall
DetailsView_endTemplateEdit
DetailsView_eval
DetailsView_eval3
DetailsView_evalFormat
DetailsView_example_image
DetailsView_FIelds_HeaderText
DetailsView_itemTemplate
DetailsView_itemTemplate2
...


160 بار دانلود دانلود
قیمت : رایگان


مشابه ها

نظر کاربران


ارسال پیام
 
  
 
 
کد را وارد کنید