خوش آمد گویی www.Pro3.ir

اصطلاحات بورس


اصطلاحات بورس

تعداد صفحات 35صفحه قیمت : رایگان معرفی به دوستان
شاخص:
h اعدادي كه وضعيت بازار را طي دوره هاي قبل نشان ميدهد هرگروه  در بورس  براي خود شاخصي دارند كه سهامداران مي توانند با پيگيري اين شاخص ها،چشم انداز آن بازار  و يا صنعت را تبيين نمايد بازارهاي مالي اساسا شاخص يك پرتفوي فرضي از اوراق بهادار است كه شامل كل بازارمربوطه يا بخشي از آن است .شاخص كل بورس تهران كه به آن "تپيكس " مي گويند، شامل پرتفوي فرضي از كل سهام پذيرفته شده در بورس است.اين شاخص، همانند شاخص هاي مالي و صنعت تنها بيانگر تغييرات قيمت سهام طي يك دوره زماني است.
سود تقسيميDPS 
سود پس از كسر ماليات به ازا هر سهم كه توسط شركت  پرداخت ميگردد
اندوخته
رقم اختلاف بين اي پي اس   و آخرين دي پي اس
EPS
Earning per share
سود شركت به ازاي هر سهم در يك سال مالي مي باشد كه بصورت پيشبيني است.زماني كه گفته مي شود يك شركت در صدد است كه تعديل دهد به اين معنا است كه شركت تصميم دارد سودش را تغيير دهد.چنانچه اين پيشبيني بيشتر از پيشبيني قبلي باشد، يعني تعديل مثبت است و اگر كمتر از قبل شود گفته مي شود تعديل منفي است.تعديل مثبت معمولا منجر به افزايش قيمتي يك سهم مي شود

129 بار دانلود دانلود
قیمت : رایگان


مشابه ها

نظر کاربران


ارسال پیام
 
  
 
 
کد را وارد کنید