خوش آمد گویی www.Pro3.ir

گزارش کارآموزی (معماری)


گزارش کارآموزی (معماری)

تعداد صفحات 12صفحه قیمت : رایگان معرفی به دوستان
شپلان موقعيت
پلاني است كه بتواند وضع ساختمان و همچنين موقعيت قرار گرفتن آن را نشان دهد 
كه معمولاً‌ با مقياسهاي 1:200، 1:500، 1:1000 و اگر پروژه  بسيار وسيع باشد از ساير مقياسهاي ديگر نيز استفاده مي‌كنند تا پلان مربوطه را به نمايش در آورند.
نقشه‌هاي جزييات (DETALL )
چون نقشه‌هاي اجرايي را، ‌چنانچه كه اشاره شد،‌با مقياس50/1 ترسيم مي‌كنند، ‌نمي‌توان مشخصات و شكل يك قسمت را آنچنان كه بايد ترسيم كرد. براي اينكه بتوانيم مشخصات و شكل كامل يك قسمت را دقيقاً بيان كنيم، نقشه هايي كه معمولاً با مقياس  20/1   يا 10/1  ترسيم مي‌شود استفاده مي‌كنيم. اين گونه نقشه‌ها را نقشه جزييات مي‌گويند.
پلان شيب‌بندي
در نقشه‌هاي ساختماني پلاني به عنوان شيب‌بندي مورد مطالعه و ترسيم مي‌باشد. اين پلان وضع شيب پشت‌بام را مشخص كرده كه حركت آب باران و يا مواردي چون شست و شوي 
را با حركت سريع به طرف ناوداني ميسر مي‌سازد. اجراي شيب‌بندي و كف خواب‌گذاري 
بر اتصالات قطعه لوله انتهايي و مسئله قيراندود آن و مراحل بعد از آن از ويژگيهاي خاص برخودار مي‌باشد كه بايستي به نكات اصولي و فني هر مورد نهايت توجه را مبذول داشت.
شيب‌بندي به دوحالت انجام مي‌گيرد:
 الف) شيب‌بندي در جهت قسمتهاي مياني پشت‌بام  
ب) شيب‌بندي در جهت كناره و يا گوشه پشت‌بام
درصد شيب‌بندي
معمولاً‌ طول شيب تا عرض 5 متر با كشش كافي تا 3% به طرف سوراخ ناوداني به خوبي انجام مي‌شود. چنانچه طول شيب بيشتر از حد ذكر شده باشد بايستي ناودان ديگري با شيب مناسب محاسبه و تعيين شود.
 آكس‌بندي ساختمانهاي اسكلت فلزي
ترسيم آكس‌ها، ‌نمره‌بندي و مشخص كردن آكس‌ ستون‌ها: 
آكس‌بندي‌:‌ در ساختمانهاي فلزي تعيين محور از موارد كلي اساس ساختمان  فلزي مي‌باشد. معمولاً‌ اندازه آكس‌بندي نسبت به ديوار فضاها كه عموماً بر روي پله‌ها واقع مي‌شوند. تعيين مي‌گردند. 
به طور كلي براي آكس بندي دهنه‌ها را مي‌توان به طور محدود و با ابعاد آزاد انتخاب نمود. و كليه اندازه‌هاي بين دو ستون آكس (محور تا محور) به وسيله محاسبات اسكلت فلزي به 
وجود مي‌آيند.

1769 بار دانلود دانلود
قیمت : رایگان


مشابه ها

نظر کاربران


ارسال پیام
 
  
 
 
کد را وارد کنید