خوش آمد گویی www.Pro3.ir

مراحل ساخت یک ساختمان(معماری)


مراحل ساخت یک ساختمان(معماری)

تعداد صفحات 25 صفحه قیمت : رایگان معرفی به دوستان
شناسایی و بررسی اولیه:
حقوقی (مشاور) متعهد می شود تا امکان تحقق اهداف طرح و برنامه اجرایی را بررسی و گزارشی درباره موارد زیر برای تصمیم گیری کار فرما تهیه و ارائه کند.
 تعیین نیاز های کار فرما-اقلیم شناسی- جمعیت شناسی- مصالح بومی- کار گزارن و مهارت های بومی- اقتصاد – سیاست و امنیت طرح-شبکه های ارتباطی – آب -  برق و گاز – مخابرات – فاضلاب در وضع موجود – تجهیزات -  امکانات و وسایل در دسترس در منطقه طرح و ...
تهیه طرح مقدماتی:
تهیه طرح مقدم به منظور تهیه الگوی طرح و حجم مطلوب فیزیکی پروژه و بررسی امکان تامین اهداف طراحی با توجه به جنبه های اجرایی و اقتصادی و فنی  
شخصیت حقوقی (مشاور) اقدام به طراحی اولیه در زمینه معماری می کند و مطالعاتی تکمیلی در خصوص معماری – شهر سازی – تاسیسات – و سازه ای به شرح زیر انجام میدهد 
بررسی تکمیلی و بازدید مجدد برای کنترل عوارض و شیب منطقه : تعیین تعداد نقشه ها و آزمایشات و عکس ها و خدماتی که توسط مشاور یا کار فرما بایستی انجام شود.
اطلاعات تکمیلی برای گزینه ی نهایی مطالعات تکمیلی در مورد روش ساخت 
ارائه ی جدول مقایسه ای در زمینه مسائل فنی و اقتصادی
امکانات و محدودیت در زمینه نیروی انسانی
تجهیزات و وسایل (مواد و مصالح و راه های دستیابی )
زمان های اجرایی
هزینه های مربوطه در صورت لحاظ شدن در طراحی
تهیه طرح اجرایی:
به منظور تعیین ضوابط و شکل دقیق و اجرای اجزای پروژه بر اساس اسناد و مدارک و گزارش های تصویب شده در مرحله قبل . شخصیت حقوقی مشاور ضمن آزمایش یا مطالعات تکمیلی بر طبق برنامه ی کلی اعلام شده (مانند نقشه برداری دقیق) خدماتی از قبیل موارد زیر را برای اجرایی نمودن طرح  به انجام می رساند.

637 بار دانلود دانلود
قیمت : رایگان


مشابه ها

نظر کاربران


ارسال پیام
 
  
 
 
کد را وارد کنید