خوش آمد گویی www.Pro3.ir

نانو


نانو

تعداد صفحات :22صفحه قیمت : رایگان معرفی به دوستان
فناوري جديد است كه تمام دنيا را فرا گرفته است و به تعبير دقيقتر "نانوتكنولوژي
بخشي از آينده نيست بكله همه آينده است" . در اين نوشتار بعد از تعريف
نانوتكنولوژي و بيان كاربردهاي آن دلايل و ضرورتهاي توجه به اين فناوري آورده
شده است : تعريف نانوتكنولوژي و آشنايي با آن
نانوتكنولوژي، توانمندي توليد مواد، ابزارها و سيستمهاي جديد با در
دست گرفتن كنترل در سطوح ملكولي و اتمي و استفاده از خواص
است كه در آن سطوح ظاهر ميشود. از همين تعريف ساده برميآيد كه نانوتكنولوژي
يك رشته جديد نيست، بلكه رويكردي جديد در تمام رشته هاست. براي نانوتكنولوژي
كاربردهايي را در حوزه هاي مختلف از غذا، دارو، تشخيص پزشكي و بيوتكنولوژي تا
الكترونيك، كامپيوتر، ارتباطات، حملونقل، انرژي، محيط زيست، مواد، هوافضا
135 بار دانلود دانلود
قیمت : رایگان


مشابه ها

نظر کاربران


ارسال پیام
 
  
 
 
کد را وارد کنید