خوش آمد گویی www.Pro3.ir

فراهویت در معماری


فراهویت در معماری

تعداد صفحات :6 صفحه قیمت : رایگان معرفی به دوستان
فراهویت در معماری 
   همان‌طور كه ميدانيد تحقيق ما درباره فراهويت در معماري است. و اين  فراهويت نه رسيدن به همه هويتهاي مشترك ميان انسانها بلكه پاسخگويي به ماهيت انسان است . 
   در اين روند ابتدا بايد بدانيم انسان كيست كه طي اين شناخت هم در پي يافتن                     
وجه مشترك همه انسانها هستيم .
   سپس به بررسي نظر كريستوفر الكساندر تحت عنوان كيفيت بي‌نام كه در همه  
انسانها مشترك است مي‌پردازيم . 
  كريستوفر الكساندر معتقد است اين كيفيت در بناها به وسيله طرح الگوهاي زنده و 
ايجاد زبان مشترك در همه مي‌تواند تلاشي براي رسيدن به هويت جاودانه براي فضايي خاص باشد . و بعد به بيان ديدگاههاي موافق و مخالف با اين روند و حتي نياز انسان به جاودانگي مي‌پردازيم و در نهايت بايد بگوييم كه هدف ما رسيدن به نتيجه خاصي نيست .
فطرت
 به گفته شايگان هر هويت ابا واجدادي و ارثي با هر خاستگاهي كه داشته باشد از 
بيرون تحميل مي‌شود و ما آن را تصاحب مي‌كنيم بي‌آنكه فرصت انتخاب داشته باشيم هويت حقيقي نوعي آفرينش است .
ما ميراثي داريم كه سرچشمه آن خارج از چهارچوب فرهنگي است ارثيه‌اي كه 
از طبيعت و از آنچه ما به مثابه موجود زيستي با ديگر انسانها اشتراك داريم به ما رسيده است . 
   با تكيه بر اين هويت حقيقي انسانها داراي يك ماهيت مشتركندكه از آن تعبير به فطرت ميشود.

224 بار دانلود دانلود
قیمت : رایگان


مشابه ها

نظر کاربران


ارسال پیام
 
  
 
 
کد را وارد کنید