خوش آمد گویی www.Pro3.ir

جزوه مقاومت مصالح


جزوه مقاومت مصالح

تعداد صفحات:29صفحه قیمت : رایگان معرفی به دوستان
آزمايشگاه مقاومت مصالح
هدف از آزمايشگاه مقاومت مصالح : 
كليه قطعاتي كه در ماشينها و دستگاههاي صنعتي بكار برده مي شود داراي مقاومت و سختي هاي مربوط به خود هستند كه مهندسين بعد از طرح ريزي يك ماشين يا دستگاه صنعتي و كلية محاسبات مربوط به نيروهاي وارد بر هر قطعه از اين دستگاهها مي بايست كه قطعات فوق را با قطعه اي با جنس همان از نظر سختي و مقاومتشان مورد آزمايش قرار مي دهند تا متوجه شوند آيا قطعه مزبور تحمل نيروها و يا تنش هاي وارد بر خود را دارد يا نه؟ اين سختي ها توسط ماشين ها و دستگاههاي مختلف انجام مي شود .
مقاومت مصالح چيست ؟ 
وقتي جسمي تحت تاثير نيروي خارجي قرار مي گيرد بر حسب مقدار و نحوة تاثير نيرو از خود مقاومتهاي مختلفي نشان مي دهد . علمي كه نحوة اثر نيرو به اجسام و عكس العمل را كه آنها از خود نشان مي دهد را بررسي مي كند را مقاومت مصالح مي گويند .

101 بار دانلود دانلود
قیمت : رایگان

برچسب ها :

جزوه مقاومت مصالح،


مشابه ها

نظر کاربران


ارسال پیام
 
  
 
 
کد را وارد کنید