خوش آمد گویی www.Pro3.ir

نظارت و اجرای ساختمانهای بتنی


نظارت و اجرای ساختمانهای بتنی

تعداد صفحات :81صفحه قیمت : رایگان معرفی به دوستان
چگونگی انجام کارهای ساختمانی:
شرح:
روشهای اصلی ساختن تسهیلات در شکلهای ذیل نشان داده شده اند. این روشها به شرح زیرند:
1- نیروی کار ساختمانی کارفرما (انجام کار توسط خود کارفرما)
2- مدیریت کار ساختمانی توسط کارفرما
الف) استخدام اعضای خود سازمان برای انجام کار (امانی)
ب) انجام کار توسط پیمانکار های جزء

شکل 1: کار ساختمانی با به کارگیری
 نیروهای ساختمانی خود کارفرما

شکل 2 :
توجه: می توان یکی از دو روش (الف) یا (ب) و یا هر دو آنها را به کار گرفت
71 بار دانلود دانلود
قیمت : رایگان


مشابه ها

نظر کاربران


ارسال پیام
 
  
 
 
کد را وارد کنید