خوش آمد گویی www.Pro3.ir

گزارش آزمایشات مصالح ساختمانی


گزارش آزمایشات مصالح ساختمانی

تعداد صفحات :43صفحه قیمت : رایگان معرفی به دوستان
آزمایش شماره 1 :
تعیین وزن مخصوص مطلق دانه های سنگی 
وسایل مورد نیاز :
1- پیکنومتر 
2- قیف شیشه ای 
3- ترازو با دقت 0.01g 
4- قطره چکان 
مصالح مورد نیاز :
1- پودر سنگ خشک 
2- آب
کلیات :
بنا به تعریف وزن مخصوص  مطلق دانه های سنگی عبارت است از :
نسبت وزن مواد جامد در ارتباط با خلاء به وزن آب مقطر بدون گاز هم حجم آن که هردو از یک درجه حرارت مشخص شده ای تعین شده باشد . وزن دانه ای سنگی عموماً برای ارتباط دادن وزن دانه ها به حجم آن به کار می رود 
روش آزمایش :
مقدار 100  گرم پود سنگ خشک را پس از 24 ساعت که در آون با دمای 100 تا 110 درجه حرارت دیده است را از الک 220 (0.6 mm ) عبورداده و بعد کاغذی را به عنوان ظرف گچ مورد آزمایش روی ترازو قرارداده و وزن آن را یادداشت میکنیم  (3.4 g ) سپس به میزان معین پودر سنگ الک شده را روی آن می ریزیم و آن را با D نمایش می دهیم ( D=15g ) ( مجموعه کاغذ و گچ 18.4 g ).
سپس پیکنومتر را تا نشانه مخصوص با آب پر می کنیم و پیکنومتر پر شده از آب را وزن می کنیم و وزن آن را با نماد B نمایش می دهیم ( B=736.7 g) بعد نصف آب پیکنومتر را خالی می نماییم و پودر سنگ را به کمک قیف داخل پیکنومتر می ریزیم باید دقت نمود که تمام پود سنگ ما داخل پیکنومتر بریزد سپس پیکنومتر را تکان داده تا پودر سنگ بطور کامل در آب حل شده و گاز آن خارج گردد سپس به کمک قره چکان پیکنومتر را تا نشانه پر نمود و آن را دوباره وزن می کنیم که آن را با نماد A نشان می دهیم .( A= 744.8 g

68 بار دانلود دانلود
قیمت : رایگان


مشابه ها

نظر کاربران


ارسال پیام
 
  
 
 
کد را وارد کنید