خوش آمد گویی www.Pro3.ir

حفاظت در برابر امواج


حفاظت در برابر امواج

تعداد صفحات :36صفحه قیمت : رایگان معرفی به دوستان
خازن ها ی موازی بر روی قطبهای استراکچر نصب شده اند و در محل پستها برای اصلاح ضریب قدرت بکار می روند.شبیه هر تجهیز انتقال یا توزیع نظیر ترانسفورماتور،بریکریا خطوط انتقال، خازن ها ی موازی در معرض امواج کلید زنی و صاعقه قرار دارند.اضافه ولتاژهای حاصل ازمنابع بالا می توانند به مقدار قابل قبولی توسط برقگیرها محدود شوند.منبع اضافه ولتاژها، انواع برقگیرهای در دسترس،انتخاب و استفاده از برقگیرها برای خازنها تمامآ دراین فصل مورد بحث است.(1-4)
18.2 امواج صاعقه
ابرهای بارانی از مجموعه ی بخار آب در سطح زمین تشکیل شده است.سبب به وجود آمدن قطبیت مشخصی در درون ابر می شود.معادل و مخالف بار طبق آنچه که در شکل 18.1 نمایش داده شده است در زمین،زیر ابر تشکیل می شود. 
زمانی که پتانسیل مختلف بین ابر و زمین به نقطه بحرانی می رسد صاعقه بین ابر و نقطه زمین رخ می دهد.
 
شکل 18.1 تصویر کلی صاعقه:(الف) جریان رو به پایین (ب) جریان رو به بالا
این نوع تخلیه می تواند از ابر تا زمین به عنوان جریان پایین رونده آغاز شود که در شکل 18.1الف نشان داده شده است.گاهی اوقات می تواند شبیه یک پله هدایت شده از زمین به ابر شروع شود.همچون موجی با جریان بالا رونده که در شکل 18.1(ب) نشان داده شده است.در هنگام تخلیه هوا به صورت عمود شکاف برمی دارد و صدای بلندی تولید می شود که رعد و برق نامیده می شود.تخلیه نور مرئی تولید میکند که برق نامیده می شود.شارش جریانی بزرگی هنگام تخلیه رخ می دهد واز سطح اشیای روی زمین عبور می کند و اضافه ولتاژی با دامنه بالا در تجهیزات برقی تولید می شود.اضافه ولتاژ قابل توجه(بیش از حد) سبب خرابی عایق بندی الکتریکی می شود و به خروجی تجهیزات هدایت می شود. عکس نمونه ای از یک رعد و برق مستقیم از ابر به زمین در شکل18.2نشان داده شده است.جریان رو به پایین، شاخه های جریانی و نور مرئی در این عکس قابل مشاهده است. چندین حرکت دیگر نیز در این عکس قابل مشاهده است.قوس الکتریکی در ابر بزرگتر و نزدیک به زمین کوچکتر است و بنابراین معادل حرکت رو به پایین درشکل18.1(الف) از ابر به زمین است.

129 بار دانلود دانلود
قیمت : رایگان


مشابه ها

نظر کاربران


ارسال پیام
 
  
 
 
کد را وارد کنید