خوش آمد گویی www.Pro3.ir

رلۀ بوخ هلتس


رلۀ بوخ هلتس

قیمت : رایگان معرفی به دوستان
رلۀ بوخ هلتس
 یک رلۀ حفاظتی برای دستگاهی است که توسط روغن خنک میشود و یا از روغن به عنوان ایزولاسیون در آن استفاده شده است و دارای ظرف انبساط نیز می باشد . این رله با بوجود آمدن گاز یا هوا در داخل منبع روغن دستگاه و یا پائین رفتن سطح روغن از حد مجاز و یا در اثر جریان پیدا کردن شدید روغن بکار می افتد و سبب به صدا درآوردن سیگنال و دادن علامت می شود و یا اینکه مستقیماً دستگاه خسارت دیده را از برق قطع می کند . 
رلۀ بوخ هلتس به قدری دقیق است که به محض اتفاق افتادن کوچکترین خطائی عمل می کند و مانع آن      می شود که دستگاه خسارت زیادی ببیند . اگر از این رله برای ترانسفورماتور روغنی استفاده شود ، خطاهائی که سبب بکار انداختن رلۀ بوخ هلتس می شوند عبارتند از :
جرقه بین قسمتهای زیر فشار و هستۀ ترانسفورماتور 
اتصال زمین 
اتصال حلقه و کلاف 
قطع شدن در یک فاز 
سوختن آهن 
چکه کردن روغن از ظرف روغن و یا از لوله های ارتباطی.
در خطاهای کوچک ، هوا یا گازهای متصاعد شده از روغن ، وارد لولۀ رابط بین ترانسفورماتور و منبع ذخیرۀ روغن (ظرف انبساط) شده و به داخل رلۀ بوخ هلتس که در یک قسمت از این لوله قرار دارد راه یافته و به طرف فسمت بالای رله که به صورت مخزن گاز درست شده است صعود می کند و در آنجا جمع       می شود .

80 بار دانلود دانلود
قیمت : رایگان

برچسب ها :

مکانیک، رلۀ بوخ هلتس،


مشابه ها

نظر کاربران


ارسال پیام
 
  
 
 
کد را وارد کنید