خوش آمد گویی www.Pro3.ir

هنجارها


هنجارها

تعداد صفحات10صفحه قیمت : رایگان معرفی به دوستان
هنجار :در ادبیات فارسی به معنی راه و روش ، گشتن و گردیدن ، راه و بیشتر به معنی راه رسیدن به یک هدف آمده است . طرز ، قاعده و قانون نیز جزء معانی هنجار می باشد(دهخدا 1337 ، 47 ، ص 308)
هر جامعه و یا گروه قواعد ، قوانین و آداب و رسوم خاصی برای ایجاد روابط با یکدیگر و انجام امور فردی و اجتماعی خود دارند که به آن "هنجار" می گویند.خرید و فروش ، سلام و احوال پرسی و آداب میهمانداری ، ازدواج . تقربیاً هرکاری که انسان انجام می دهد. و به طور مستقیم یا غیر مستقیم به دیگر انسانها مربوط می شود ، براساس یک نوع هنجار خاص است . به بیانی دیگر هنجار عبارست از :مقیاس و قاعده برای رفتا و تنظیم روابط ، که اکثریت از آن پیروی می کنند ، و عدم پیروی از آن ، مجازات در پی دارد.(صمدیان و میریان ، 1390 : 121)
هنجار در اصطلاح دانش جامعه شناسی ،  به یک الگوی رفتاری گفته می شود که روابط واکنش ها اجتماعی را تنظیم می کند . اکثریت جامعه خود را به آن یابند می دانند و در صورتی که شخصی آن را رعایت نکند، جامعه او را مجازات می کند (دانایی، 1383 : 1)
الن بیرو هنجار را قانون یا اصلی می داند که باید راهبری یا هدایت یک رفتار را موجب می شود.بروس کوئن هنجار را الگوی رفتاریر مشترک یا معیار های رفتاری می داند (دانایی ، 1383 : 12)
به طور کلی به رفتاری که به تدریج میان  اعضای گروه و جامعه شکل می گیرد و در صورت رعایت نکردن آن ، فرد با مجازات دو برو می گردد یا باید نباید هایی که فرد در گروه یا جامعه ملزم به انجام آن می باشد در غیر این صورت با مجازات دو به دو می گردد(دانایی ، 1383 : 2)
انواع هنجار و اهمیت هنجارهای مفید
با وجود نقش بسیار مهم هنجاری در ایجاد نظم و حفظ وحدت و زندگی اجتماعی انسان ، همه هنجارها برای فرد و جامعه مفید نیستند لذا هنجارها به دو گروه هنجارهای مفید و هنجارهای مضر تقسیم می شوند.
اینکه هنجارهای مفیدند یا مضر ، بستگی به این دارد که آیا آن ها روابط اجتماعی را در مسیر ارضای نیاز های فطری بطور صحیح تنظیم می کنند تا انسان ها نهایتاً به ارضای نیازهای خود شکوفایی و تعالی برسند یا نه؟رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی ، یک هنجار مفید است .
حال اگر سرپیچی از بعضی از این قواعد ، همگانی شود ، یک هنجار مضر خواهد بود که باعث مختل شدن ترافیک و بروز مشکلات دیگر خواهد شد.(صمدیان  و میریان ، 1390 : 124)
آنچه ابتدا از به کاربران لفظ هنجار به ذهن مثبت در می شود ، نقش مثبت آن است ، و به این سبب تایید خوبی است که رعایت هنجار بر زندگی فرد و جامعه دارد.در فراز های مذکور از نامه 53نهج البلاغه اهمیت هنجار های  مفیدی که باعث وحدت جامعه و اصلاح امور مردم می شوند ، مشخص می گردیده است ذکر صفت " صالحة" و "فاضلة" برای "سُنّة" در این نامه تاکید بر وجود دو نوع هنجار و لزوم پیروی از هنجار های مفید است. آن دسته از احکام و قوانین اسلام (هنجار های دینی ) که گروه زیادی از افراد جامعه اسلامی به آن عمل می کنند ، بدون تردید جزء هنجارهای اجتماعی مفید است مانند برگزاری نماز جماعت وعبادت دیگر بخصوص در ماه مبارک رمضان حتی آداب ورسومی که در بین جوامه بوده واز نظر شرع نهی شده باشد جزء هنجارهای اجتماعی مفید محسوب می شود (صمدیان ،میریان:139:125).



در یک طبقه بندی دیگر هنجارها به چهار دسته تقسیم می شوند 
1- هنجارهای رسمی وغیر رسمی 
2-هنجارهای پایدار وناپایدار 
3-هنجارهای دینی وغیر دینی 
4-شیوه های قمی وشیوه های اخلاقی 
مهم ترین عوامل پیروی از هنجارها پس از اعتقاد به مفید بودن هنجار و اگاهی از کارکردن ان ،وجود انواع مراقبت هاست  جوامع انسانی به منظور حفظ نظام و اجرای قوانین و مقررات رسمی یا غیر رسمی خود ،همچنین به منظور پیشگیری از نا هنجاری و انحداف ،تدابیری می اندیشند و یا به طور طبیعی ،رفتارهایی انجام می دهند که به ان مراقبت اجتماعی می گویند.

140 بار دانلود دانلود
قیمت : رایگان


مشابه ها

نظر کاربران


ارسال پیام
 
  
 
 
کد را وارد کنید