خوش آمد گویی www.Pro3.ir

بادام


بادام

تعداد صفحات :124صفحه قیمت : رایگان معرفی به دوستان
مقدمه:

بادام يكي از قديمي ترين درختاني است كه در مناطق سردسيري و نيمه سردسيري ايران كشت مي شود .
بعضي از دانشمندان گياه شناس موطن اصلي بادام را به ايران نسبت مي دهند .
 فرض بر اين است كه خواستگاه اصلي بادام منطقه وسيعي از ايران و تاجيكستان و افغانستان تا غرب پاكستان بوده كه همراه كاروانها  به فنيقيه و از آنجا به يونان و بعدها توسط يوناني ها به ساير بنادر درياي مديترانه انتقال و انتشار يافته است قريب دويست سال است كه بادام در نقاط مختلف حوزه مديترانه از طريق هسته تكثير شده و در اثر انتخاب طبيعي توده هاي مختلفي از بادام در نقاط مختلف جغرافيايي دنيا به وجود آمده و سازگار شده اند .

به طور مثال توده بادام هاي اسفاكس در تونس طوري با طبيعت آنجا سازگار شده اند كه نيازي به سرما نداشته و نياز سرمايي را از بين خود حذف نموده اند به طور كلي مي توان گفت بادام بومي نقاط گرم و خشك آسياي غربي بوده و امروزه كشت آن در اسپانيا ،‌ ايتاليا ، ايران ،‌مراكش ،‌ پرتغال ، يونان و تركيه به طور وسيع معمول گرديده است . در دو دهه اخير شاهد افزايش توليد بادام در آمريكا نيز هستيم امروزه آن كشور يكي از صادر كنندگان عمده اين محصول به اروپا و ساير نقاط دنيا بوده و در سطح بين المللي ۴/۳ صادرات جهاني مغز بادام را در اختيار دارد .
بادام : 
amygdalus يکي از گياهان تيره گل سرخ متعلق به دو لپه‌ايها مي‌باشد. بادام يک درخت بومي آسياي غربي ، کرانه جنوبي درياي مديترانه و مراکش است. 
اين درخت اندازه اي متوسط ، برگهاي نيزه‌اي با حاشيه دندانه‌دار و داراي گل در اوايل بهار است. ميوه آن يک شفت با پوشش خارجي پرزدار است که برون‌بر ناميده مي‌شود و پوسته سخت و شبکه‌دار يا درون‌بر را دربر‌مي‌گيرد. دانه آن يک مغز است که بوسيله اين پوششها محصور مي‌گردد.مشخصات گياه شناسي بادام :
درخت به ارتفاع تا ۸ متر ، شاخه‌هاي جوان بدون کرک ، اول سبز و بعد قهوه‌اي مايل به قرمز.
 شاخه‌هاي سال گذشته خاکستري ، برگها تخم مرغي- نيزه‌اي ، نيزه‌اي يا بيضي کشيده ، به طول تا ۱۰ ساتيمتر و عرض ۲ تا ۳ سانتيمتر ، قاعده گوه‌اي پهن تا مورب ، نوک باريک ، نوک کشيده و يا به ندرت نوک کند ، سطح فوقاني برگ بدون کرک ، سطح تحتاني برگ بدون کرک يا با مقدار کمي کرک در اوايل سبز شدن ، حاشيه برگ دندانه‌اي- اره‌اي همراه با يک غده کوچک روي هر دندانه است.
 
دمبرگ ۱ تا ۲ سانتيمتر ، گل درشت به قطر تا ۴ سانتيمتر ، سفيد يا صورتي ، دمگل کوتاه حداکثر تا ۵ ميليمتر.
 ميوه تخم مرغي مورب تا تخم مرغي کشيده به طول ۲.۵ تا ۵ سانتي متر و ۱.۵ تا ۳ سانتي متر عرض ، داراي نوک کشيده ، پوشيده از کرکهاي مخملي خاکستري ،‌ هسته قايقي شکل ، بدون شيار طوي مشخص ، سوراخ‌دار و گاهي داراي شيار کوچک در قاعده و فصل گلدهي اواخر زمستان و اوايل بهار مي‌باشد

141 بار دانلود دانلود
قیمت : رایگان


مشابه ها

نظر کاربران


ارسال پیام
 
  
 
 
کد را وارد کنید