خوش آمد گویی www.Pro3.ir

آشنايي مقدماتي با استانداردهاي مديريت پروژه و استاندارد PMBOK2000


آشنايي مقدماتي با استانداردهاي مديريت پروژه و استاندارد PMBOK2000

تعداد صفحات :7 صفحه قیمت : رایگان معرفی به دوستان
-  آشنايي مقدماتي با استانداردهاي مديريت پروژه و استاندارد PMBOK2000
2-    تعريف پروژه/ مديريت پروژه/ برنامه‌ريزي و كنترل پروژه
3-    چارچوب دانش مديريت پروژه/ انواع مديريت پروژه/ فرهنگ مديريت پروژه
4-    مراحل و چرخه حيات پروژه
5-   سيستمها/ فرهنگ و انواع ساختار سازماني
تعاريف:
- استاندارد:
مدرك شناحته شده توسط مؤسسه‌اي شناخته ‌شده براي استفاده مكرر و عمومي از راهنما و مشخصات يك محصول و قوانين مندرج در آن مدرك ( مقبوليت عامه)
 - قانون:
مدارك تأييد ‌شده‌اي حاوي مشخصات محصول، فرآيند يا خدمتي همراه با قيود اجرائي و اداري لازم  (تبديل‌يافته استاندارد) 
 - استانداردهاي مديريت پروژه:
British Standard- 6079, ISO 10006- 10007, APMI 2000, PMBOK 2000
 - پروژه:
مجموعه تلاشهاي موقتي براي تحقق يك تعهد و تقبل ايجاد يك محصول و ارائه خدمات مشخص
 - مشخصات اصلي پروژه:
يكتائي بودن، موقتي بودن، تفصيل فزاينده
 - مديريت پروژه: 

بكارگيري دانش،‌ مهارتها،‌ ابزار و تكنيك‌هاي لازم در اداره جريان فعاليت‌ها به منظور رفع نيازهاي پروژه از طريق فرآيندهاي آغازين، برنامه‌ريزي، اجرائي كنترلي و اختتامي است.
      امروزه فعاليت‌هاي عمده و اصلي غالباٌ توسط سازمانها و مؤسسات در دو قالب " عمليات دوره‌اي و مداوم" و " پروژه" اجرا مي‌شوند. اين دو قالب داراي مشخصات مشتركي هستند كه برخي از مهمترين آنها عبارتند از:
•       فعاليت‌هاي عمده و اصلي آنها توسط نيروهاي متخصص اجرا مي‌شوند
•       انجام فعاليت‌هاي عمده با محدوديت استفاده از منابع كاري همراه است.
•       فعاليت‌هاي عمده و اصلي ابتدا برنامه‌ريزي مي‌شوند، سپس به اجرا گذاشته‌ شده و تا پايان كار به صورت مداوم كنترل مي‌گردند.

168 بار دانلود دانلود
قیمت : رایگان


مشابه ها

نظر کاربران


ارسال پیام
 
  
 
 
کد را وارد کنید