خوش آمد گویی www.Pro3.ir

اورانوس


اورانوس

تعداد صفحات 15صفحه قیمت : رایگان معرفی به دوستان
اورانوس
اورانوس از نظر فاصله از خورشید هفتمين سياره در  منظومه شمسی ما است. فقط نپتون و سیاره کوتوله پلوتون دورتر از آن هستند.
اورانوس دورترين سياره اي است كه مي توان آن را بدون تلسكوپ مشاهده كرد. متوسط فاصله اورانوس از خورشيد حدود 1784860000 مايل يا 2872460000 كيلومتر است. اين فاصله را نور در دو ساعت و 40 دقيقه طي مي كند. اين ميزان فاصله حدود 19 برابر فاصله زمین تا خورشيد است.
اورانوس يك توپ غول آسا از گاز و مايع است. اين سياره 11 حلقه و 22 ماه شناخته شده دارد. رنگ آبي اورانوس نتيجه وجود متان در حال جوش در آن است. اين مولكول رنگ قرمز را جذب مي كند در نتيجه رنگ سياره را آبي مي كند.
اندازه
قطر اورانوس در استوا 31763 مايل يا 51118 كيلومتر يعني بيش از چهار برابرقطر زمين است.
اين غول گازي بعد از مشتری و کیوان (زحل) سومين سياره بزرگ منظومه شمسي است.
مقایسه زمین و اورانوس
 
كشفيات
اورانوس از زمان های قدیم مشاهده شده است منتها ستاره شناسي انگليسي به نام ويليام هرشل اين سياره را در سال 1781 به طور دقیق كشف كرد. يك ستاره شناس آلماني سياره كشف شده را به نام خداي آسمان در فرهنگ يوناني "اورانوس" نامگذاري كرد. بيشتر اطلاعات ما درباره اورانوس از پرواز فضاپيماي "وويجر 2" در سال 1986 به دست آمده كه در داخل محدوده اي در حدود 50000 مايلي يا 80000 كيلومتري بالای ابرهاي سياره پرواز كرد.

 محور گردشي اورانوس به دور خورشيد خيلي زياد يعني 98 درجه به سمت يك طرف سياره كج شده. يعني اين كه اورانوس به جاي چرخش با محور نسبتاً قائم با صفحه مداري (چنان که همه سيارات ديگر در منظومه شمسي می گردند)، روي يك پهلويش مي گردد.
اين محور گردشي فصل هاي بسيار متفاوت با هم را روي سطح اورانوس به وجود آورده. 30685 روز يا بيش از 84 سال زميني طول مي كشد تا اورانوس يك بار دور خورشيد بگردد. هر روز روي اورانوس نيز 17.9 ساعت زميني طول مي كشد.

 جرم اورانوس يا مقدار ماده آن 14 و نیم برابر جرم زمين است. جرم اورانوس 8.68x1025 كيلوگرم است. به اين ترتيب جرم اورانوس حدود يك بيستم بزرگ ترين سياره منظومه شمسي يعني مشتري hست.
متوسط تراكم اورانوس 1.27 گرم بر سانتي متر مكعب يعني يك ويك چهارم برابر تراكم آب است. تراكم، مقدار جرم يك ماده تقسيم بر حجم آن است. تراكم اورانوس يك چهارم تراكم زمين است و از اين نظر مشابه مشتري است.
با وجود این که اورانوس خیلی بزرگ تر از زمین است ولی نيروي جاذبه در سطح اورانوس حدود 90 درصد نيروي جاذبه سطح زمين است. به خاطر این نیروی جاذبه سطح اورانوس کمتر از زمین است که نيروي جاذبه اي كه يك سياره در سطحش بر يك شيء وارد مي كند با جرمش و معكوس مربع شعاع تناسب دارد. 

111 بار دانلود دانلود
قیمت : رایگان


مشابه ها

نظر کاربران


ارسال پیام
 
  
 
 
کد را وارد کنید