خوش آمد گویی www.Pro3.ir

طراحی پست 20کیلو وات و تجهیزات مورد استفاده در آن


طراحی پست 20کیلو وات و تجهیزات مورد استفاده در آن

تعداد صفحات 101صفحه قیمت : رایگان معرفی به دوستان
1- مقدمه
1-1-معرفی 
پست 20 کیلو ولتی که برای استاندارد اجرایی در مواقع بروز خطا در سیستم مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از:
1-1-1- پست 20 کیلو ولت خازن گذاری شده 
پست 20 کیلو ولتی که برای استاندارد اجرایی های کوتاه مدت در سیستم بکار
 می روند و در هنگام کار نرمال سیستم ، یک جریان پیوسته ای از این ترانسفورماتورها  عبور می کند.
1-1-2- پست 20 کیلو ولت  زمین کننده نوتر سیستم
پست 20 کیلو ولت  تکفازی هستند که در سیستم های ، ما بین نوتر سیستم و زمین متصل گردیده و جهت استاندارد اجرایی فاز به زمین در مواقع بروز خطا بکار می روند. پست 20 کیلو ولت  زمین کننده ، عموما جریان پیوسته ای نداشته و یا اینکه بطور پیوسته فقط جریان کوچکی را تحمل می نمایند.
1-1-3- انواع ترانسفورماتورها 
بسته به نوع کاربرد، پست 20 کیلو ولت  دیگری برای منظورهای متفاوت ، می توانند در این بخش تحت پوشش قرار گیرند.
این ترانسفورماتورها  عبارتند از:
- پست 20 کیلو ولت  مقسم بار برای بالانس کردن جریان در مدارهای موازی
- پست 20 کیلو ولت  استارتر، که در موتورهای a.c. بصورت سری و جهت استاندارد اجرایی راه اندازی موتور به کار برده می شوند.
ترانسفورماتور يكي از نيازهاي بسيار مهم سيستم‌هاي انتقال بسيار بزرگ مي‌باشد .اين بدان علت است كه ترانسفورماتور همچون وسيله‌اي براي انتقال قدرت برق به مقادير واقعي ولتاژ در هر يك از مراحل چندگانه‌ي انتقال و توزيع عمل مي‌كند .از مرحله‌ي توليد در منبع تا ولتاژي كه احتياجات مصرف كننده‌را برآورده مي‌كند ،ترانسفورماتورهاي متعددي در ايستگاه‌هاي قدرت و شبكه‌هاي توزيع برق مورد استفاده قرار مي‌گيرند اين مجموعه ترانسفورماتورهاي متفاوت را مي‌توان به دسته‌هاي گوناگوني تقسيم نمود كه 
هر يك هدف خاصي را برآورده مي‌سازد .اين پروژه‌ي پايان نامه به بررسي ترانسفورماتورهاي برق قدرت و شرايط خطاي مربوط به آن‌ها مي‌پردازد . 
ترانسفورماتورهاي قدرت روغني حجم اصلي ترانسفورماتورهاي قدرت به كاربرده شده در شبكه‌ي انتقال و توزيع برق را تشكيل مي‌دهند .سيم‌پيچ‌هاي راكتور
 اين ترانسفورماتورها در مايع هيدروكربني غير قابل اشتعال كه از تقطير و پالايش نفت خام به دست آمده‌است قراردارند .نقش اين مايع هيدروكربني محافظت از سيم‌پيچ‌هاي ترانسفورماتور از آثار زيان‌بار و خاصيت خورنده‌ي محيط مي‌باشد .همچنين اين مايع
 به عنوان يك هادي حرارتي و يا يك وسيله‌ي سرمايشي عمل مي‌كند .
اين روغن معدني(نفتي) كه در ترانسفورماتورهاي قدرت به كاربرده شده‌است ،‌جهت برآوردن اين نيازهاي بزرگ ، استقامت در برابر اكسيداسيون ،ويسكوزيته ،نقطه‌ي اشتعال ، نقطه‌ي روان سازي ،ميزان سوفور مضر ،ولتاژ تفكيك الكتريكي و فاكتور پراكندگي مورد استفاده قرار مي‌گرفت .
1-1- این توصیه نامه برای یک واحد پست 20 کیلو ولتی و یا مجموعه ای از واحدهای پست 20 کیلو ولتی و برای اتصال به سیستمهای قدرت متناوب با فرکانسهای نامی 50 هرتز و ولتاژهای نامی 11 و 20 و 22 کیلو ولت و نیز سیستم فشار ضعیف بکار می رود . این پست 20 کیلو ولت بصورت شنت و جهت تصحیح ضریب توان به سیستم متصل گردیده و برای کار در فضای آزاد و یا محیط سربسته مورد استفاده می باشد . 
2-1- این توصیه نامه برای پست 20 کیلو ولت از نظر پست 20 کیلو ولتی که جهت کار در دمای بین 40 تا 50+ درجه استاندارد نصب می کردند بکار می رود .
بهمین منظور پست 20 کیلو ولتی که جهت کار در دمای کار دسته بندی گردیده اند و هر دسته توسط یک حداقل دما و یک حداکثر دما که امکان کار پست 20 کیلو ولت در آن دماها وجود داشته باشد مشخص می گردد . برای حداقل دما سه مقدار 40- و 25- و 10- درجه سانتیگراد انتخاب گردیده است و حداکثر دما نیز با توجه به جدول زیر تعیین می گردد:
1753 بار دانلود دانلود
قیمت : رایگان


مشابه ها

نظر کاربران


ارسال پیام
 
  
 
 
کد را وارد کنید