خوش آمد گویی www.Pro3.ir

معماری الگوریتمیک


معماری الگوریتمیک

11صفحه قیمت : 5,000 تومان قیمت : 1,000 تومان معرفی به دوستان
معماری به عنوان یک موضوع پیچیده و چند بعدی باید بتواندفرصت و امکان پردازش اطلاعات متنوع را داشته باشد و معماری پارامتریک پایگاه مناسب سنجش اطلاعات در حوزه طراحی را فراهم آورده است . مهم اینکه پیش از اجرا نتیجه تحقیقات ، می تواند نمونه خروجی های آن را مدلسازی و ارزشیابی کند . بدین صورت است که همه روزه نوآوری و دستاوردهای جدید طراحی با استفاده ازابزارها و روش های پارامتریک ، قابلیتهای خود را ثابت کرده و به حوزه معماری کاربردی وارد می شوند . معماری پارامتریک ازفرم های منظم گذشته و از نظم حاکم بر معماری مدرن راتله می گیرد و در این ارتباط از تکرار اجزاساده هم پرهیز می کند و آن را از ویژگی های مدرنیزم می داند . همچنین به جای استفاده از فرم های خالص که مرزهای مشخصی میان آنها وجود دارد ، ازفرم های آزاد و مکانیزم پیوسته ای استفاده می کند که از تکرار اجزا درحال تغییر حاتل میشوند، به نوعی که مرز مشخصی ندارند. معماری الگوریتمیک امکان فراهم آوردن بی نهایت حالت تغییرودگرگونی درطرح واستقبالآگاهانه از پیچیدگی اما با ساختارهایی مشخص را دارد . 
اضافه کردن به سبد خرید خرید آنی
قیمت : 5,000 تومان قیمت : 1,000 تومان


مشابه ها

نظر کاربران


ارسال پیام
 
  
 
 
کد را وارد کنید