خوش آمد گویی www.Pro3.ir

ميكرو كنترلرها و ميكرو پرسسورها چیست؟


ميكرو كنترلرها و ميكرو پرسسورها چیست؟

تعداد صفحات 25 قیمت : رایگان معرفی به دوستان
ميكرو كنترلرها و ميكرو پرسسورها با هم تفاوتهايي دارند. ميكروكنترلرها علاوه بر دارا بودن پردازشگر مركزي مدارات جانبي آن را نيز دارند اين مدارات شاملROM  ، RAM ، ارتباط سري، ارتباط موازي، زمان سنج و كنترل كننده وقفه مي شود. البته امكانات فوق در مقايسه با امكانات يك كامپيوتر كامل ناقص به نظر مي رسد ولي در كاربردهايي كه تنها بعضي ازامكانات مورد نياز باشد استفاده از ميكروكنترلرها ساده‌تر و مقرون به صرفه‌تر است ميكروكنترلرها بيشتر كاربرد كنترلي دارند. يعني با دريافت يك ورودي، كنترل چند فرايند را بدست مي‌گيرند كه عمدتاً اين كارها ساده است ولي در كار بردهايي كه احتياج به تحليل و پردازش پيچيده و عميق دارد به ميكرو پرسورها نياز است.
7-1) MCS-51 دسته اي از ميكروكنترلرها است كه ابتدا توسط شركت Intel ساخته وبه بازار جهاني عرضه شده اند. هر يك از ميكروكنترلرهاي اين خانواده امكانات ويژه‌اي دارند. در اين بخش مشخصات سخت افزاري 8051 معرفي مي شود.
مشخصات اين تراشه به شرح زير است:
1) 4كيلوبايت  ROMداخلي 
2) 128 بايت RAM داخلي 
3) چهار درگاه I/O 8 بيتي
4) درگاه ارتباط سري 
5) دو زمان سنج و شمارشگر 16 بيتي 
6) حداكثر64kبايت حافظه خارجي براي برنامه‌هاي بزرگتر 
7) حداكثر64k بايت حافظه خارجي براي داده‌هاي بزرگتر
8) توانايي پردازش عمليات بولي
9) 210 بيت با امكان دسترسي بيتي
10) وجود دستورات اضافي نظير ضرب و تقسيم
11) قبول وقفه از اجزاي داخلي و سخت افزار خارجي
7-2) وضعيت پايه‌ها: 32 پايه از 40 پايه تراشه مي‌توانند بصورت خطهاي درگاه I/O بكار روند.براي صرفه جويي 24 تا از آنها داراي عملكرد ديگري نيز هستند و در صورت لزوم از عملكرد دوم هر پايه استفاده مي شود كه به همين دليل پايه هاي دو منظوره نام گرفته اند
7-2-1) درگاه 0: پايه هاي  39-32را شامل مي شود. در سيستمي كه حافظه خارجي نداشته باشد اين پايه ها به عنوان درگاه I/O بكار مي روند. ولي در سيستمهاي با حافظه خارجي اين پايه ها به عنوان گذرگاه( آدرس و داده) multiplexed بكار مي روند.
7-2-2) درگاه 1: پايه هاي 1 تا 8 IC را شامل مي شود كه فقط به عنوان درگاه I/O بكار مي رود.
7-2-3) درگاه 2: پايه هاي 21 تا 28 را شامل مي شود اين پايه ها دو منظوره طبق برنامه مي‌توانند به عنوان درگاه I/O يا در صورت بهره گيري از حافظه كد خارجي يا داده خارجي با حجم  64k ,بايت به عنوان MSB گذرگاه آدرس استفاده شوند.
7-2-4) درگاه 3: پايه هاي 10 تا 17 تراشه را شامل مي شود كه به ترتيب دريافت و ارسال اطلاعات به صورت  سري، وقفه خارجي 0 , وقفه خارجي ,1 ورودي زمان سنج 0 , ورودي زمان سنج 1 و پايه هايي كه همزماني و فرمان نوشتن براي حافظه داده خارجي را فراهم مي آورند.
7-2-5) ورودي نوسان ساز داخلي: براي راه اندازي بين پايه هاي شماره 19 , 18 مطابق شكل 
  (7-1) يك كريستال و دو خازن قرار مي دهيم.

148 بار دانلود دانلود
قیمت : رایگان


مشابه ها

نظر کاربران


ارسال پیام
 
  
 
 
کد را وارد کنید