خوش آمد گویی www.Pro3.ir

بررسی رابطه بین میزان استفاده ازفناوری اطلاعات وارتباطات با کیفیت خدمات و وفاداری مشتریان


بررسی رابطه بین میزان استفاده ازفناوری اطلاعات وارتباطات با کیفیت خدمات و وفاداری مشتریان

تعداد صفحات 63صفحه قیمت : رایگان معرفی به دوستان
جهان امروز، جهان نوآوری، پیشرفت تکنولوژی، سرعت، دقت،  بهبود و توسعه کیفیت است.جهانی که با توجه به پیشرفت علوم و اصول علمی مختلف دائم در حال تغییر و تحول است.رقابت در بازار در جهان امروزی بیشترین حرف را برای گفتن دارد، چراکه همواره  سازمانها و بنگاههای مختلف و متعدد به دنبال سودآوری بیشتر میباشند.ازین رو هر چقدر که علوم و فنون مختلف پیشرفت میکنند بازارهای رقابتی نیز با همان سرعت خود را با تغییرات ناشی از این پیشرفتها وفق میدهند و همواره سعی میکنند جدیدترین و بدیع ترین نوآوریها را برای توسعه ی کار خود به کار گیرند.مهمترین و در عین حال مؤثرترین بخش از تغییرات و تحولات دنیای امروزی مربوط به بخش تکنولوژیها و فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی میباشد.فناوریهایی که به شکل همزمان بر تمامی ابعاد و بخشهای جامعه اعم از صنعت، کشاورزی و خدمات تاثیر گذاشته است و همچنان نیز تاثیر خواهد گذاشت.پیشرفت و توسعه فناوریهای اطلاعاتی و ارتیاطی باعث تحولاتی ژرف در سه بخش مذکور گردیده است بدین شکل که تمامی اصول این بخشها را از اصول و فنون مدیریتی تا پایین ترین قسمت مورد توجه و تاثیر خود قرار داده است.همزمان با این تغییرات همچنان رقابت در بازارها بر سر جای خود باقیست و بطور دائم در حال تطابق خود با شرایط موجود به منظور بهبود کیفیت کالاها و خدمات خود میباشند تا از این طریق با جذب بیشتر مشتریان بتوانند میزان منافع خود را افزایش دهند.پس از جذب مشتریان توسط سازمانها و بنگاهها، دغدغه ی دیگری که پیش روی ایشان است حفظ و نگهداری مشتریان به طور دائمی و افزودن بر تعداد آنهاست.بدون شک مشتریان نیز به خوبی تغییر و تحولات روزمره در زمینه های مختلف را درک نموده و ایشان نیز خود را با نیازهای دنیای جدید وفق میدهند و ذائقه و سلیقه ی خود را با توجه به شرایط تغییر میدهند.بنابراین بوضوح روشن است بنگاهها و سازمانهای مختلف باید همواره چند مقوله را مدنظر قرار دهند، نخست اینکه خود را با فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی جدید هماهنگ کنند و ضمن استفاده از این مقوله به دنبال بهبود و توسعه کیفی خدمات و کالاهای خود باشند تا از این طریق بتوانند ضمن در نظر گرفتن ویژگیهای مشتریان خود بتوانند بر تعداد مشتریان خود بیفزایند و شرایطی فراهم آورند که این مشتریان به شکلی وفادارانه از کالاها و خدمات این سازمانها و بنگاهها به طور مستمر استفاده کنند.مقولات نامبرده ی بالا و نحوه ارتباط یافتن این مقولات با یکدیگر در سازمانی مانند بانک سپه مسئله ی مورد توجه این تحقیق است.
126 بار دانلود دانلود
قیمت : رایگان


مشابه ها

نظر کاربران


ارسال پیام
 
  
 
 
کد را وارد کنید